Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wypłaty z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok

Wypłaty z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok fotolia.pl

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptowała zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i uzgodnione z Ministerstwem Finansów zasady podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok.

Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw  finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem odpowiedzialnym za sprawy transportu po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie: inwestycji  na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach w granicach miast na prawach powiatu, utrzymania rzecznych przepraw promowych o natężeniu w sakli roku powyżej 2 000 pojazdów na dobę, remontu, utrzymania, ochrony i  zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu. 

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Na podstawie decyzji KWRiST Ministerstwo Infrastruktury opracowało harmonogram wypłaty środków samorządom. W 2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przeznaczymy 336 mln zł.

W ramach rządowego wsparcia w 2019 r. do dofinansowania rekomendowanych jest:

  • 14 inwestycji na drogach wojewódzkich na łączną kwotę 49,2 mln zł,
  • 73 inwestycje na drogach powiatowych na łączną kwotę 107,3 mln zł,
  • 37 inwestycji w miastach na prawach powiatu na łączną kwotę 154,5 mln zł,
  • utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu - 25 mln zł.

Źródło: MI 

Sob., 18 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek