Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Elektromobilność – niebawem projekt ustawowych zmian

Elektromobilność – niebawem projekt ustawowych zmian fotolia.pl

10 maja 2019 roku w resorcie energii odbyło się spotkanie z samorządowcami w sprawie obowiązków nałożonych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W spotkaniu wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Tadeusz Skobel oraz Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w tymże resorcie, Szymon Byliński. Główny wniosek: niebawem ujrzy światło dzienne projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności.

Na początek zdanie resortu

Na początku spotkania zabrali głos przedstawiciele Ministerstwa. Po pierwsze, jak wskazał Dyr. Byliński, przy użyciu określenia „zadanie publiczne” (art. 35 i art. 68 ustawy) wolą projektodawców było objęcie jak najszerszego katalogu zadań publicznych, także zadań zleconych – tak, aby zrealizować cel przepisu, jakim jest dawanie przez administrację przykładu. Być może zostanie on doprecyzowany. Po drugie, co do tego, czy w odniesieniu do przepisów art. 68 i art. 76 nastąpi wydłużenie terminu z końca 2019 r. na koniec 2020 r. nie padła zdecydowana deklaracja. Takie rozwiązanie jest brane przez ME pod uwagę; dłuższe odsunięcie obowiązków w czasie raczej nie wchodzi w grę – mimo argumentów samorządowców dot. ryzyka znacznego, skokowego wzrostu cen przy jednoczesnym zakupie pojazdów spełniających ustawowe wymogi. Na spotkaniu padła także propozycja w zakresie art. 36 – dot. spełnienia obowiązku w 2025 r. także pojazdami napędzanymi gazem ziemnym – tutaj stanowisko resortu jest negatywne. Gaz ziemny ma być rozwiązaniem przejściowym.

Samorządowa grupa robocza

Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała poinformowała o tym, że Gdynia jest liderem grupy roboczej, której prace zaowocowały przygotowaniem pewnych konkretnych propozycji. Prócz sugestii co do określenia „zadanie publiczne” oraz generalnego wniosku o wydłużenie terminów dotyczyły one między innymi wyłączenia w art. 76 z wygasania umów z zakresu PTZ – ze względu na to, że umowy te są różnie konstruowane. Najważniejszy postulat to wniosek o wprowadzenie progu bagatelności przy stosowaniu wymogów ustawowych w odniesieniu do wykonywania zadań publicznych. Jak wskazywano, istnieje ogromny katalog umów niskokosztowych, okazjonalnych (próg z ustawy PZP), których wykonawcy będą musieli spełnić wymogi: np. przewóz mebli, obsługa wyborów, przewóz zwierząt znajdujących się w schroniskach. Miasto Wrocław szacuje liczbę umów, które bez zmiany przepisów wygasną ze względu na niespełnienie wymogów na ok. 800, Bydgoszcz na 107. Resort jest otwarty na tę propozycję, niemniej nie padły żadne konkretne deklaracje.

Specjalna taryfa dla ładowarek

Przedstawiciele Miasta Bydgoszcz dopytywali o to, czy jest rozważane wprowadzenie odrębnej taryfa dla ładowarek – z uwagi na to, że Taryfy C, C20, C21 są po prostu nieopłacalne. Minister Skobel poinformował o tym, że propozycja w tym zakresie „leży na jego biurku”. Na przestrzeni miesiąca będą zaprezentowane konkrety, natomiast nowa taryfa będzie obowiązywać – jak wiadomo – prawdopodobnie od 1 stycznia 2020 roku.

Pt., 17 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel