Samorządy chcą rozmawiać z premierem o finansach publicznych

Samorządy chcą rozmawiać z premierem o finansach publicznych fotolia.pl

Sześć gólnopolskich korporacji samorządowych, pracujących w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wystosowały list do Premiera Rządu.

Proszą w nim o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania, w którym premier uczestniczyłby osobiście, poświęconego sytuacji finansów publicznych w części, za którą odpowiedzialne są JST.

- Z niepokojem przyjmujemy propozycje składane przez Rząd, a dotyczące zmian w systemie podatkowym. Z jednej strony zmniejszają one obciążenia finansowe naszych mieszkańców, ale jednocześnie istotnie uszczuplają dochody samorządów realizujących większość zadań publicznych dla społeczności lokalnej. Dzieje się to bez naszego udziału i rzetelnej analizy skutków takich rozstrzygnięć dla naszych budżetów - czytamy w liście.

Samorządowcy przywołują informację ministra finansów z 15 kwietnia 2019 r. uszczegółowiającą proponowane rozwiązania podatkowe. Zgodnie z nią uszczerbek w dochodach sektora finansów publicznych wyniesie ok. 10,5 mld zł rocznie. Tymczasem tylko w jednostkach samorządu terytorialnego ubytek wpływów z podatku PlT to ok. 5,2 mld zł.

Korporacje samorządowe sygnalizują, że środki zabezpieczone w budżecie Państwa na zwiększenie subwencji oświatowej dla samorządów nie pokrywają obecnie wzrostu kosztów wynagrodzeń, nawet bez uwzględnienia deklaracji Rządu wynikającej z porozumienia podpisanego z Sekcją oświatową NSZZ ,,Solidarność".

- Jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa, wymagająca poczynienia stosownych, bezpośrednich uzgodnień na szczeblu Rządu i samorządu. Jako taka, wykracza ona poza ramy dotychczasowej współpracy na poziomie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – tłumaczą.

List do premiera podpisali prezesi: Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP, Unii Miasteczek Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

Niedz., 19 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska