Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wdrażanie Systemu Monitorowania Usług Publicznych SMUP

Wdrażanie Systemu Monitorowania Usług Publicznych SMUP fotolia.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Miast Polskich rozpoczęło prace zmierzające do uruchomienia nowego systemu informatycznego dostarczającego dane dotyczące usług publicznych świadczonych w Polsce przez samorząd terytorialny.

Realizację projektu podzielono na trzy etapy:

  • pierwszy – projekt pn. System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP, zrealizowany, miał charakter konceptualny i służył wypracowaniu merytorycznych i technicznych ram systemu w zakresie, w jakim jest to niezbędne do jego wykonania;
  • drugi (lata 2019–2021) poświęcony będzie zbudowaniu systemu informatycznego oraz poszerzeniu zakresu informacyjnego o nowe obszary usług (głównie usługi społeczne);
  • trzeci (lata 2021–2022) skoncentrowany na upowszechnieniu wiedzy na temat możliwości wykorzystania systemu do analizowania usług publicznych i kluczowych parametrów świadczenia usług publicznych

Od 1 kwietnia br. ruszył etap drugi obejmujący:

  • budowę narzędzia informatycznego obejmującą opracowanie i udostępnienie on-line bazodanowego systemu monitorowania usług publicznych oraz zasilenie go danymi (wskaźnikami).
  • opracowanie danych i rozwój zakresu informacyjnego systemu. Zadanie obejmować będzie obliczenie wartości wskaźników dla okresu począwszy od 2010 roku (lub krótszego w zależności od dostępności danych) w zakresie wyżej wyszczególnionych 42 usług. Oznacza to weryfikację procedur pozyskania danych i zasilania systemu na poziomie metodologii i informatyki. Ostatecznie obliczone wartości zostaną wprowadzone do systemu, a następnie udostępnione użytkownikom SMUP.

Grupami docelowymi opracowywanego systemu będą: przedsiębiorcy; instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych lub sprawujące nadzór nad wypełnianiem tych zadań; instytucje zarządzające programami operacyjnymi i jednostki oceny interwencji publicznej; społeczeństwo; instytucje pozarządowe i środowiska naukowe.

Wdrażanie drugiego etapu projektu potrwa do 30 września 2021 roku.

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Sob., 11 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska