Wydanie decyzji przed wniesieniem skargi na przewlekłość

Wydanie decyzji przed wniesieniem skargi na przewlekłość fotolia.pl

Wydanie przez organ administracji decyzji przed wniesieniem skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania nie stanowi przeszkody do jej merytorycznego rozpoznania przez sąd administracyjny.

Sam fakt wydania przez organ administracji decyzji przed wniesieniem skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania nie zwalnia Sądu z obowiązku poddania kontroli, czy owa przewlekłość miała miejsce, a jeśli tak - to jaki był jej charakter. Przewlekłość postępowania jest bowiem stanem obiektywnym, istniejącym niezależnie od ostatecznego załatwienia sprawy, dlatego też ocenie, czy organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, nie stoi na przeszkodzie załatwienie sprawy.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt: IV SAB/Po 204/18

Sob., 4 Mj. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka