Rażąco bezczynny - co to znaczy?

Rażąco bezczynny - co to znaczy? fotolia.pl

Rażącym naruszeniem prawa pozostaje stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań można stwierdzić, że naruszono prawo w sposób oczywisty. Dla uznania rażącego naruszenia nie jest wystarczające samo przekroczenie przez organ ustawowych obowiązków, czyli także terminów załatwienia sprawy. Przekroczenie musi być znaczne i nie dające się racjonalnie usprawiedliwić. Kwalifikacja naruszenia jako rażące musi więc posiadać pewne dodatkowe cechy w stosunku do stanu określonego jako zwykłe naruszenie.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 marca 2019 r., sygn. akt: II SAB/Ke 9/19

Sob., 27 Kw. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka