Ludwik Węgrzyn członkiem Prezydium Komitetu Regionów

Ludwik Węgrzyn członkiem Prezydium Komitetu Regionów na zdjęciu: Ludwik Węgrzyn

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich II i V kadencji od lat reprezentuje Związek Powiatów Polskich w Europejskim Komitecie Regionów (KR).
10 kwietnia br. został powołany na członka Prezydium KR.

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE.

W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczących regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych przedstawicieli regionów i miast z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Europejski Komitet Regionów dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej.

KR może zajmować stanowisko we wszystkich dziedzinach istotnych dla regionów i społeczności lokalnych.

Obejmuje to: spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; zatrudnienie; sprawy społeczne; edukację, młodzież i kulturę; zdrowie publiczne; transport; sport oraz środowisko naturalne, energię i zmianę klimatu.

Prezydium jest organem zarządzającym KR. To ono opracowuje program polityczny i nadzoruje jego realizację. Prezydium zbiera się przed każdą sesją plenarną, aby koordynować prace zgromadzenia plenarnego i komisji. Gromadzi się także dwa razy w roku na nadzwyczajnych spotkaniach w kraju UE sprawującym prezydencję w Radzie UE. Prezydium odzwierciedla pluralizm polityczny KR-u i składa się z przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego, 28 innych wiceprzewodniczących (po jednym dla każdego państwa członkowskiego) 28 innych członków przewodniczący grup politycznych.

Śr., 17 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska