Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Imprezy masowe w świetle kontroli NIK

Imprezy masowe w świetle kontroli NIK fotolia.pl

W ostatnich latach imprezy masowe stały się bardzo popularne. Dużym zainteresowaniem cieszą się koncerty, festiwale, mecze piłkarskie, imprezy motorowe, a także wszelkiego rodzaju imprezy biegowe, jak np. maratony i biegi uliczne. Niestety zdarza się, że władze samorządowe lekceważą obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych i biegów ulicznych. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli w ponad połowie badanych urzędów gminy wydawały zgody na organizację takich imprez, mimo braku wymaganych prawem informacji, opinii i dokumentów istotnych dla bezpieczeństwa zgromadzonych.

Zezwolenia były też wydawane na krótko przed (nawet na 2-3 dni) imprezami, co utrudniało ich przygotowanie. Organizatorzy, w zdecydowanej większości składali wnioski zaledwie na 3-4 dni przed planowanym terminem wydarzenia (zgodnie z prawem minimum wynosi 30 dni). Dokumenty weryfikowane były pobieżnie, szczególnie dotyczące popularnych i atrakcyjnych imprez. W przypadku biegów ulicznych dodatkowo krótki termin nie pozwalał na skorygowanie tras tak by było one najmniej uciążliwe dla ruchu drogowego.

Najwięcej było imprez artystyczno - rozrywkowych (50-53%), sportowych (poza meczami piłkarskimi (33-35%). Mecze piłki nożnej to 14-15% wszystkich imprez masowych. Przygotowanie imprezy masowej a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom to skomplikowane przedsięwzięcie. Z jednej strony pewne zagrożenia się powtarzają, ale każda impreza ma swój indywidualny charakter, stąd też pojawiają się różne inne zagrożenia.

Wśród zagrożeń mogących wystąpić podczas imprez masowych wyróżnia się zagrożenia o charakterze terrorystycznym (atakiem bombowe, taranowanie tłumu pojazdem, ataki z użyciem broni palnej i innych strych narzędzi), związane z przedsiębiorczością (przestępstwa i wykroczenia i przeciwko mieniu, ataki agresji i przemocy) oraz inne zagrożenia spowodowane brakiem należytej staranności osób związanych z organizacją imprezy (lekceważenie obowiązków przez członków służb porządkowych i informacyjnych, przeludnienie obiektu, brak dostatecznej ilości dróg i wyjść ewakuacyjnych, niesprawność instalacji w obiekcie, problemy techniczne ze środkami ochrony przeciw pożarowej, powstanie problemów z ciągami komunikacyjnymi tzw. „wąskie gardło” i niedostateczne przeszkolenie członków służb porządkowych i informacyjnych.

Zgodnie z ustawą o imprezach masowych organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia musi wystąpić do urzędu z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Ma to dać czas na rzetelne przeanalizowanie złożonego wniosku i załączonej do niego dokumentacji. Niedotrzymanie trzydziestodniowego terminu może skutkować pobieżnością analizy, zwłaszcza w przypadkach popularnych, czy też szczególnie atrakcyjnych imprez masowych, gdzie organy wykonawcze gmin częstokroć pozostają pod presją lokalnej społeczności, oczekującej że impreza na pewno odbędzie się i to w uprzednio zapowiadanym terminie. Kontrola NIK wykazała, że spośród 25 objętych kontrolą urzędów w 16 wnioski były składane po terminie.

W ponad połowie jednostek objętych kontrolą (52%) organy wydawały zezwolenia na organizację imprez masowych, nie wzywając uprzednio wnioskodawców do uzupełnienia braków, mimo że w części lub wszystkich złożonych wnioskach brakowało wymaganych informacji i dokumentów, które bardzo istotnie rzutowały na bezpieczeństwo imprez masowych.

Zgodnie z prawem urząd powinien wydać zezwolenie lub odmówić jego wydania w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy. W ponad połowie objętych kontrolą jednostek termin ten nie został dotrzymany. Zgody były udzielane zaledwie na 2-3 dni przed planowaną datą imprezy lub biegu. Średnio z opóźnieniem wydanych zostało ok. 20 % wszystkich zezwoleń.

Ustawa o imprezach masowych wyróżnia imprezy podwyższonego ryzyka. Są to imprezy masowe, w czasie których istnieje uzasadniona obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W takim przypadku gmina ma obowiązek skontrolowania przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W kontrolowanym okresie na terenie 10 badanych miast zorganizowano 87 takich imprez.  82 z nich zostały skontrolowane, co oznacza, że (z jednym wyjątkiem) gminy rzetelnie wywiązały się z tego obowiązku. W przypadku imprez, które nie są określane jako podwyższonego ryzyka gminy mogą ale nie muszą przeprowadzać kontroli w trakcie ich trwania. Okazało się, że jedynie na terenie 11 z 25 miast gminy skorzystały z tego uprawnienia. Ustalenia gminnych kontroli wykazały szereg istotnych nieprawidłowości w przebiegu imprez, które znacząco rzutowały na bezpieczeństwo ich uczestników np.

  • zbyt małą liczbę pracowników ochrony,
  • wnoszenie na teren imprezy masowej środków pirotechnicznych,
  • wnoszenie napojów alkoholowych (przy wprowadzonym zakazie ich spożywania),
  • niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora i służby porządkowe,
  • brak opracowanego scenariusza postępowania i działania w określonych sytuacjach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników imprezy.

W trakcie przeprowadzanych kontroli imprez, z jednym wyjątkiem, urzędy nie korzystały z sił i środków Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego. W żadnym z urzędów nie opracowano także sformalizowanych zasad takiej współpracy.

Źródło: NIK

Pt., 12 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek