Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Płaca adekwatna do pracy

Płaca adekwatna do pracy .

Podniesienie  wynagrodzenia osób zarządzających w sektorze publicznym to konieczność. Dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych na podstawie wyboru w jednostkach samorządu terytorialnego, lecz również kadry zarządzającej w administracji rządowej – wynika ze stanowiska XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

- Praca nauczycieli przesądza o szansach edukacyjnych naszych dzieci i młodzieży, praca lekarzy determinuje naszą długość życia, praca policjantów i strażaków bezpośrednio wpływa na nasze bezpieczeństwo, praca zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego decyduje o rozwoju naszego miejsca zamieszkania i o zapewnieniu najistotniejszych usług publicznych. Niewątpliwie wszystkie wymienione wyżej zawody mają w swojej specyfice bardzo wyraźny element służby na rzecz innych. Służebny charakter nie może jednak być uzasadnieniem dla ustalania wynagrodzenia nieadekwatnego do wymaganych kompetencji oraz zakresu zadań i odpowiedzialności. – uznali starostowie.

W szczególnej sytuacji znajdują się włodarze samorządowi. W konsekwencji decyzji dotyczącej ograniczenia wysokości wynagrodzeń osób zarządzających w jednostkach samorządu terytorialnego o 20 proc. na przestrzeni dwudziestu lat wynagrodzenia wzrosły jedynie symbolicznie. Liczby są bezwzględne. W roku 2000 maksymalne wynagrodzenie zasadnicze starosty w największych powiatach wynosiło 4.500 zł (stan na 1 sierpnia 2000 r.), a obecnie wynosi ono 5.000 zł. Oznacza to wzrost o 11 proc.

W tym czasie:

  • wysokość inflacji wyniosła 47,3 proc.;
  • przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 143,1 proc.;
  • minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 221,4 proc.

W konsekwencji, gdy w roku 2000 maksymalne wynagrodzenie zasadnicze starosty wynosiło 2,2 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obecnie się z nim zrównało.

- Dostrzegamy zatem konieczność podniesienia wynagrodzenia osób zarządzających w sektorze publicznym. Dotyczy to zresztą nie tylko osób zatrudnionych na podstawie wyboru w jednostkach samorządu terytorialnego, lecz również kadry zarządzającej w administracji rządowej.

Pożądane zmiany powinny w szczególności objąć większe zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego w zależności od cech zarządzanej jednostki. W związku z osiągnięciami w zarządzaniu – znajdującymi swoje odzwierciedlenie chociażby w realizowanych inwestycjach, czy też pozyskiwanych środkach zewnętrznych – powinno być również możliwe przyznawanie nagród. – podaje Andrzej Płonka, prezes Zarządu ZPP.

Sob., 6 Kw. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska