Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe PZP – konferencja uzgodnieniowa

Nowe PZP – konferencja uzgodnieniowa fotolia.pl

Od 13 do 15 marca 2019 r. odbyła się zwołana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii konferencja uzgodnieniowa dla projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wprowadzających tę ustawę. W ramach konferencji omówione zostały uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania. Dość wspomnieć, że samych uwag o charakterze szczegółowym – do treści projektu PZP liczącego 680 artykułów – zgłoszono kilka tysięcy.

Kiedy nowe PZP?

Wedle zapowiedzi padających w trakcie konferencji, nowe akty mają zostać uchwalone przez parlament latem bieżącego roku. 

Projekt nie jest ostateczny

Obecna wersja projektu i zawarte w niej rozwiązania nie są rozwiązaniami ostatecznymi. Ze strony resortu oraz Urzędu Zamówień Publicznych można zauważyć otwartość na uwagi. Jeśli idzie o konkrety, to na konferencji padło kilka interesujących informacji. 

Najważniejsze głosy

Co do obowiązku publikowania ogłoszeń przy zamówieniach o wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych, a poniżej 30 tysięcy euro (projektowany art. 2 ust. 2), to projektodawcy cały czas zastanawiają się nad kształtem przepisu – ogłoszenie to ma mieć charakter jak najbardziej informacyjny. Ponadto rozważane jest podwyższenie kwoty 50 tysięcy złotych. 

Zobligowanie zamawiających do aktualizowania planów zamówień co najmniej raz na kwartał (art. 27 projektu) – tutaj projektodawcy również będą rozważać zarówno kształt aktualizacji, jak i zmniejszenie częstotliwości obowiązku jej dokonywania. 

Obowiązek sporządzenia – przy zamówieniu powyżej progów unijnych – analizy potrzeb i wymagań przed wszczęciem postępowania (art. 92) wzbudził duże wątpliwości. Projektodawcy są otwarci na uwagi dot. doprecyzowania zakresu analizy. Do samej idei są jednak mocno przywiązani – m.in. ze względu na to, że w ich opinii analiza ma chronić zamawiającego w wypadku kontroli. 

In-house – tutaj próg 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej ma pozostać niezmieniony. Urząd Zamówień Publicznych niechętnie spogląda na propozycje dot. obniżenia tego poziomu 80% – w pełni zgodnego z dyrektywą i bardzo popularnego w innych państwach UE. 

Co dalej?

Po konferencji ma powstać zmodyfikowana wersja projektu, uwzględniająca przyjęte przez projektodawców uwagi. Ponadto przedstawiciele Strony Samorządowej KWRiST mają odbyć odrębne spotkanie z przedstawicielami projektodawców.

Czw., 14 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel