Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rząd o informatyzacji postępowań administracyjnych

Rząd o informatyzacji postępowań administracyjnych fotolia.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Projekt autorstwa resortu cyfryzacji uzupełnia i doprecyzowuje ustawę z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznie oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła elektronizację postępowania sądowo-administracyjnego.

Obecnie trwają prace nad systemem teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany przez wszystkie sądy administracyjne w Polsce do obsługi tego postępowania. System ten umożliwić ma stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem w ich sprawach. Sądom zaś ma zapewnić możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, a przede wszystkim pozwolić na optymalizację efektywności pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych.

- Projekt nowelizacji umożliwi wszystkim sądom administracyjnym pełne wdrożenie systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi tego postępowania. Zapewni także obywatelom i instytucjom publicznym możliwość niezakłóconej i bezpiecznej realizacji w systemie teleinformatycznym różnych czynności procesowych oraz ujednolicenie systemu prawnego związanego z informatyzacją postępowania sądowego przez wprowadzenie w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozwiązań prawnych, analogicznych do tych obowiązujących obecnie w postępowaniu cywilnym. Ponadto, wprowadzane zmiany mają zapobiec wydłużeniu czasu trwania postępowania przed sądami administracyjnymi. – napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

W projekcie określono formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w przypadkach akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej. Zmieniono także regulacje odnoszące się do wymogów formalnych pism procesowych, m.in. przez wprowadzenie wymogu podawania numeru PESEL/KRS/NIP/REGON przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych. Wprowadzenie takiego wymogu jest niezbędne dla prawidłowego i sprawnego działania przyszłego systemu teleinformatycznego do obsługi postępowania sądowo-administracyjnego, który obejmować będzie miliony potencjalnych użytkowników. Chodzi o zapewnienie możliwości odpowiedniego zarządzania danymi dotyczącymi stron postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych, które pozwoliłoby na jednoznaczną ich identyfikację i tym samym bezpieczne korzystanie z systemu.

Przez wzgląd na szybkość postępowania sądowo-administracyjnego, doprecyzowano przepisy dotyczące doręczeń, w tym doręczeń elektronicznych.

Zgodnie z projektem, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie uprawniony do opracowania wzorów dokumentów elektronicznych, które będą mogły być wykorzystywane w postępowaniu w sprawach sądowo-administracyjnych. Chodzi w szczególności o wzór skargi administracyjnej, co będzie dużym ułatwieniem dla uczestników postępowania.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 maja 2019 r.

Źródło: KPRM

Śr., 6 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska