Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zadania powiatu a statut

Zadania powiatu a statut fotolia.pl

Materię ustrojową powiatu reguluje przede wszystkim ustawa o samorządzie powiatowym (a także w niewielkim zakresie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej). To w ustawie o samorządzie powiatowym ustawodawca określił podstawowy zakres ustroju każdego powiatu poprzez przykładowe określenie organów samorządu, sposobu wyboru organu wykonawczego, zadań poszczególnych organów samorządu, itd. Jednocześnie z mocy art. 169 § 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, o ustroju powiatu stanowi jego statut.

Oczywistym jest, że z uwagi na konstytucyjną hierarchię źródeł prawa (art. 87 Konstytucji RP) i zasadę praworządności (art. 7 Konstytucji RP) treść statutu nie może zmieniać treści aktów wyższego rzędu. Jednakże tam, gdzie ustawodawca nie uregulował zagadnień ustrojowych w pełni w ustawie, ten nieuregulowany ustawowo zakres podlega materii statutowej. W związku z tym, że samorząd terytorialny w wykonywaniu swoich zadań publicznych powinien korzystać z samodzielności, pełne uregulowanie zagadnień ustrojowych w ustawach naruszyłoby samą istotę samorządu.

Statut jednostki samorządu terytorialnego jest szczególnym aktem prawa miejscowego. Owa szczególność wynika przede wszystkim ze sposobu zredagowania delegacji ustawowej, w oparciu o którą organy stanowiące uchwalają statuty. Taka delegacja zawarta jest w art. 169 § 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące. Oznacza to, że materia statutowa może być kształtowania w statutach w stopniu pozwalającym na jej dostosowanie do lokalnych warunków, ale pod warunkiem, że nie zostaną naruszone przepisy ustaw wyznaczające niemodyfikowalne (nie podlegające zmianom w statucie) granice tej materii.

Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2019 r., sygn. akt: II OSK 270/17

Pt., 15 Mrz. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka