Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O utrzymaniu czystości i porządku w gminach

O utrzymaniu czystości i porządku w gminach fotolia.pl

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wydał opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (wersja z 9 stycznia 2019 r.)

Zarząd po wstępnym przeanalizowaniu projektu ustawy oraz po konsultacjach z gminami członkowskimi oraz partnerami w systemie gospodarowania odpadami uznaje, że jest on znacznie lepszy od projektu z 28 sierpnia 2018 r. Zgłaszane przez Związek uwagi znalazły potwierdzenie w rozlicznych uwagach zgłoszonych przez różnych interesariuszy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jak podkreśla, wiele uwag ZGWRP było tożsamych z tymi zgłoszonymi przez Radę Legislacyjną, Rządowe Centrum Legislacyjne oraz ministerstwa, szczególnie przez Ministerstwo Finansów.

- Z satysfakcją odnotowujemy zmiany zapisów w obecnym projekcie odnoszące się do odstąpienia od obligatoryjnego obowiązku objęcia gminnymi systemami gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, innych regulacji dot. nieruchomości letniskowych i nieruchomości mieszanych. – wynika z opinii.

Jednakże projekt ustawy po raz kolejny wiele rzeczy centralnie i odgórnie reguluje, co niestety wpisuje się w trwający trend ograniczania swobody gmin w realizacji zadania własnego jakim jest utrzymanie czystości i porządku w gminach. Uwaga ta była podnoszona przez Związek przy okazji prac nad wcześniejszymi nowelizacjami ustawy oraz aktami wykonawczymi, jak również w odniesieniu do poprzedniego projektu.

Z opinią można zapoznać się tutaj.

Sob., 2 Lt. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska