Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych?

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych? fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekty nowego Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wprowadzających. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, ze ponad 14 letni okres obowiązywania dotychczasowej ustawy ustanawianej w zupełnie innych realiach gospodarczych i prawnych, a także wprowadzane liczne zmiany generują potrzebę przygotowania nowego kompleksowego i spójnego Prawa zamówień publicznych.

Warto wspomnieć, że to już drugie podejście do wprowadzenia nowego Prawa zamówień publicznych. Poprzednią próbę podjęto przy okazji implementacji nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych. Ostatecznie skończyło się na dużej nowelizacji przepisów.

Projekt ustawy poprzedziły konsultacje Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych. W wyniku zidentyfikowano następujące kluczowe problemy:

 1. Brak powiązania wydatków z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa;
 2. Dużą liczbę wyłączeń spod reżimu systemu zamówień publicznych, które negatywnie wpływają na transparentność i dostępność zamówień publicznych;
 3. Wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie;
 4. Nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych;
 5. Nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym od planowania udzielenia zamówienia, przygotowania postępowania po podsumowanie jego realizacji;
 6. Koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi;
 7. Niski odsetek zamówień udzielonych w innych trybach niż przetarg nieograniczony i wolna ręka (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia oraz partnerstwo innowacyjne i licytacja elektroniczna stanowią zaledwie 1,27% postępowań);
 8. Zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań złożona została tylko jedna oferta);
 9. Ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych;
 10. Niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych w przedmiocie zamówień publicznych;
 11. Brak wyodrębnionej i uproszczonej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych;
 12. Rozproszony i nieefektywny system kontroli;
 13. Brak przejrzystości ustawy wywołany licznymi nowelizacjami.

Nowa ustawa ma powyższe bariery usuwać. Czy tak się będzie pokaże praktyka. Związek Powiatów Polskich zbiera uwagi do obu projektów. Formularze zgłaszania uwag dostępne są tutaj.

Niedz., 27 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel