Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Specyfika doręczeń przesyłek z Wielkiej Brytanii

Specyfika doręczeń przesyłek z Wielkiej Brytanii fotolia.pl

Jak wynika z niedawnego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku przesyłek z Wysp Brytyjskich datą analizowaną z perspektywy dochowania terminu jest data jej nadania, a nie data jej zeskanowania – która, jak można się domyślić, jest datą późniejszą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Skarżącego, gdyż stwierdził, że przesłał on do Sądu podpisany egzemplarz skargi w dniu 10 sierpnia 2017 r. (według WSA to data nadania pisma), a więc nie doszło do usunięcia braku formalnego skargi w zakreślonym terminie, co stanowiło podstawę do jej odrzucenia.

Skarżący w zażaleniu do NSA wyjaśnił, że przesłał podpisaną skargę w dniu 5 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem operatora pocztowego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tj. Royal Mail, a w dniu 10 sierpnia 2017 r. przesyłka została jedynie zeskanowana w filii Zjednoczonego Królestwa, czyli nastąpiło jej przekazanie operatowi, z którym Royal Mail ma podpisaną umowę na dostarczanie przesyłek międzynarodowych. W związku z tym Skarżący uważał, że nie doszło do przekroczenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi. Ponadto załączył on kserokopię koperty, w której nadał skargę, a której oryginał znajduje się w aktach sądowych, zakreślając stempel Royal Mail z uwidocznioną datą 5 sierpnia 2017 r.

NSA przyznał rację argumentacji skarżącego. Wskazał, że co do okoliczności daty nadania przesyłki Sąd I instancji nie powinien był powziąć wątpliwości, ponieważ stempel pocztowy Royal Mail był wyraźnie uwidoczniony obok naklejki [A.], który to operator przejął doręczenie nadanej przez skarżącego z Wielkiej Brytanii do Polski. W związku z tym Naczelny Sąd uznał, że skarżący w terminie uzupełnił brak formalny skargi, nadając w dniu 5 sierpnia 2017 r. przesyłkę zawierającą podpisaną skargę w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a więc zgodnie z wymogiem art. 83 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu administracyjnym.

Warto tym samym pamiętać o konieczności precyzyjnego ustalenia terminu nadania przesyłki, szczególnie w przypadku przesyłek międzynarodowych – tak, aby stwierdzenie o niedochowaniu terminu, które zamyka stronie prawo do wniesienia środków odwoławczych, było w pełni uzasadnione.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r., II GZ 464/18

Źródło: CBOSA

Śr., 16 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel