Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto zastępuje zmarłego prezydenta?

Kto zastępuje zmarłego prezydenta? fotolia.pl

Zgodnie z art. 492 §  1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, mandat prezydenta miasta wygasa na skutek jego śmierci. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność - jak w wypadku każdej innej śmierci - jest sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego akt zgonu.

Wygaśnięcie mandatu prezydenta w przypadku śmierci stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia w terminie 14 dni od nastąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu tj. śmierci - art. 492 § 2a Kodeksu Wyborczego. Postanowienie komisarza wyborczego zostaje ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się je do wiadomości w  Biuletynie Informacji Publicznej. Do tego momentu zmarłego zastępuje zastępca prezydenta, a w przypadku gdy zostało powołanych kilku zastępców, obowiązki przejmuje pierwszy zastępca, imiennie wskazany w zarządzeniu o powołaniu zastępców - art. 26 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Przepis artykuły 28d ust. 1 wskazuje, iż w wypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji zarządza się wybory przedterminowe na zasadach określonych  w Kodeksie Wyborczym.  W razie konieczności przeprowadzenia wyborów prezydenta przed upływem kadencji, Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia wybory przedterminowe (art. 474  §  2 Kodeksu Wyborczego). Zgodnie z art. 372  §  2 Kodeksu Wyborczego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów przedterminowych wojewoda podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Wygaśniecie mandatu prezydenta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy bądź zastępców (art. 28e ustawy o samorządzie gminnym). Zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do czasu objęcia obowiązków przez nowego prezydenta miasta,  jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Pt., 26 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek