Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Data wydania postanowienia jako oczywista omyłka

Data wydania postanowienia jako oczywista omyłka fotolia.pl

Sprostowanie oczywistej omyłki w zakresie daty wydania postanowienia jest dopuszczalne w trybie art. 113 § 1 k.p.a. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, organ administracji państwowej może z urzędu lub na wniosek strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Treść wyżej przywołanej regulacji wskazuje na dość szeroki zakres przedmiotowy objęty możliwością sprostowania. W materii prostowania oczywistych omyłek najistotniejszą kwestią jest to, aby te oczywiste błędy należały do kategorii błędów, które można zauważyć "na pierwszy rzut oka", bez konieczności przeprowadzania dodatkowych badań, czy ustaleń. Pomyłki muszą więc być widoczne, a ich oczywistość musi polegać na niewłaściwym użyciu, czy sformułowaniu wyrazu, wbrew zamierzeniu organu. Dodatkowo zauważyć należy, że omawiane błędy nie powinny należeć do merytorycznej strony aktu administracyjnego. W omawianym trybie nie będą podlegały prostowaniu błędy i pomyłki istotne, których dopuszczono się np. w stosowaniu prawa.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt: I SA/Ke 403/18

Pt., 18 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka