Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Decyzja kasatoryjna powinna zawierać zalecenia

Decyzja kasatoryjna powinna zawierać zalecenia fotolia.pl

Wydając decyzję kasacyjną powodującą przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, organ orzekający winien odnieść się do wszystkich istotnych w sprawie ustaleń i ocen – stwierdził WSA w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt: I SA/Gd 955/18.

Postanowienie kasacyjne i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji stanowi odstępstwo od zasady merytorycznego rozstrzygnięcia. Z tej przyczyny wprowadzono w ustawie obowiązek precyzowania przez organ drugiej instancji zaleceń obligujących organ ponownie rozpoznający sprawę do uwzględnienia określonych okoliczności, co stanowi gwarancję efektywności postępowania.

Sąd wskazał, że pominięcie przez organ drugiej instancji zarzutów zgłoszonych w trybie instancyjnym narusza wymóg ponownego rozpoznania sprawy w rozumieniu art. 138 k.p.a. Zakres rozstrzygania sprawy administracyjnej orzeczeniem kasacyjnym jest wyznaczony zakresem rozstrzygnięcia sprawy przez organ pierwszej instancji.

Organ nie jest zwolniony od obowiązku oceny w pełnym zakresie również w sytuacji dostrzeżenia braku możliwości rozstrzygnięcia merytorycznego.

Sob., 19 St. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka