Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Powołano Zespół ds. ustawy prądowej

Powołano Zespół ds. ustawy prądowej fotolia.pl

Jak informuje resort energii, Minister Krzysztof Tchórzewski 9 stycznia 2019 r. powołał Zespół ds. wdrożenia ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Powołanie nastąpiło w drodze zarządzenia Ministra Energii ws. powołania Zespołu do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej, wprowadzonych ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Do zadań Zespołu należy:

  • opracowanie propozycji operacjonalizacji przepisów art. 5-8 ustawy, w tym sposobu: zmiany zawartych umów oraz wyznaczania cen i stawek opłat brutto,
  • przygotowanie materiałów pomocniczych dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej,
  • przygotowanie materiałów pomocniczych dla jednostek samorządu terytorialnego, które zawarły umowy z przedsiębiorstwem energetycznym w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z trybem uregulowanym w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Przewodniczącym Zespołu został Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu w ME, zaś w jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz reprezentanci stowarzyszeń sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu – w tym w szczególności m.in. przedstawiciele organów administracji samorządowej.

Co ciekawe, stworzono specjalny formularz elektroniczny, poprzez który można kierować pytania i uwagi związane z wdrożeniem ustawy. Formularz ten można znaleźć pod adresem www.gov.pl

Źródło: www.gov.pl

Sob., 12 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel