Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Budżet obywatelski z poszanowaniem dotychczasowych praktyk

Budżet obywatelski z poszanowaniem dotychczasowych praktyk fotolia.pl

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oceniło przepisy regulujące problematykę budżetu obywatelskiego.

W stanowisku z 14 grudnia 2018 r. samorządowcy podają, że ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych uregulowana została problematykę budżetu obywatelskiego, która dotychczas leżała w wyłącznej gestii samorządu lokalnego. Przepisy te, jak czytamy w stanowisku ZGWL znajdą po raz pierwszy zastosowanie w zbliżającej się edycji budżetu.

Nowelizacja wprowadziła do ustawy o samorządzie gminnym przepisy nakładające na organy uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uregulowania zasad i trybu przeprowadzania głosowania nad budżetem obywatelskim oraz wymagania, jakie powinien od spełniać. – Na etapie realizacji tego zadania dostrzeżono szereg problemów, których rozwiązania próżno szukać w omawianej ustawie. – wynika ze stanowiska.

Jak tłumaczą przedstawiciele gmin lubuskich, dotychczas budżet obywatelski stanowił rodzaj konsultacji społecznych realizowany w wybrany przez daną jednostkę sposób, dostosowany do jej potrzeb i możliwości. W praktyce były to konsultacje wydatków budżetowych, ankiety, głosowania zbliżone do referendum lokalnego. W ocenie ZGWL nowelizacja pozbawiła samorząd swobody wyboru sposobu przeprowadzania konsultacji, nakładając na gminy obowiązek realizowania idei budżetu obywatelskiego poprzez obowiązkowe głosowania bezpośrednie. W ten sposób wykluczono możliwość ankietyzacji, deliberacji i innych form klasycznego konsultowania poszczególnych rozwiązań, co należy oceniać wysoce negatywnie, jako narzucenie jedynego słusznego rozwiązania realizacji budżetu obywatelskiego, lekceważąc dotychczasowe ukształtowane i sprawdzone w gminach dobrze funkcjonujące praktyki.

Zdaniem Zrzeszenia niefortunne jest także zdefiniowanie kręgu osób, które mogą brać udział w głosowaniu nad budżetem. Są to wszyscy mieszkańcy gminy, co jak wyjaśniają samorządowcy oznacza nawet dzieci. Ponadto nowelizacja uniemożliwia dzielenia środków w gminach, które nie są podzielone na jednostki pomocnicze. Nie przywiduje też tworzenia puli tematycznych takich jak oświatowe czy senioralne, co w przeszłości było szeroko stosowanym rozwiązaniem.

Zrzeszenie widzi potrzebę nowelizacji przepisów tak, aby uwzględniały dotychczasowe dobre praktyki stosowane przez samorządy w realizacji idei budżetu obywatelskiego.

Śr., 2 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska