Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak wzrost cen energii wpłynie na realizację zadań przez JST. Stanowisko organizacji samorządowych

Jak wzrost cen energii wpłynie na realizację zadań przez JST. Stanowisko organizacji samorządowych fotolia.pl

Bardzo wysoki wzrost cen energii elektrycznej dostarczanej samorządom terytorialnym od roku 2019 może zniweczyć wysiłki gmin, powiatów i województw na rzecz realizacji długofalowych celów społecznych i gospodarczych, między innymi związanych z poprawą jakości powietrza.

Tak wynika ze stanowiska ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z 27 grudnia 2018 r.

Jak tłumaczą samorządowcy, zmiana kosztów wytwarzania i sprzedaży energii jest trwała, a rynek energii w Polsce będzie funkcjonował w nowych uwarunkowaniach (będą obowiązywały znacznie wyższe ceny energii elektrycznej, a w konsekwencji również opłaty za towary i usługi).

- W tej sytuacji uważamy, że rząd i parlament powinny podjąć pilne działania, które realnie doprowadzą do obniżenia cen energii. W tym kontekście pozytywnie oceniamy kierunek zmian przepisów zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Niestety proponowane w tym projekcie regulacje nie rozwiązują w pełni problemu znacznego wzrostu kosztów, jakie będą musiały ponieść samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne w związku ze wzrostem taryf i cen energii elektrycznej.

Naszym zdaniem konieczne jest utworzenie w budżecie państwa funduszu dedykowanego samorządom, w których drastycznie wzrastają ceny energii. Bez tego typu rozwiązania znacząco wzrosną koszty usług publicznych (m.in. opłat za wodę, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, transport publiczny). – czytamy w stanowisku.

W ocenie przedstawicieli JST, ogromnym i nierozwiązanym problemem pozostaje też kwestia zamówień publicznych, przeprowadzonych od maja 2018 r. i podpisanych w ich wyniku umów z dostawcami energii elektrycznej.

Jak podają w stanowisku, wartość podwyżek taryf i cen wynikająca z tych zamówień mieści się najczęściej w przedziale 50 -60 proc., ale zdarzają się także przypadki, kiedy przekracza nawet 100 proc.! Jeśli nawet wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące kształtowania taryf i cen za energię elektryczną w 2019 roku (zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw), to jednak w dalszym ciągu nierozstrzygnięta pozostanie kwestia konsekwencji zamówień publicznych przeprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i zawartych w ich wyniku umów.

Dlatego korporacje samorządowe proszą o pilne podjęcie działań, które pozwolą na ochronę samorządowych wspólnot mieszkańców przed konsekwencjami wzrostu taryf i cen za energie elektryczną, który formalnie już nastąpił. Jednym z możliwych w ocenie JST rozwiązań mógłby być dodany do projektu ustawy przepis przejściowy, dotyczący renegocjacji umów zawartych przez JST w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 r.

Wt., 1 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska