Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ile środków na drogi lokalne w województwach?

Ile środków na drogi lokalne w województwach? fotolia.pl

Rada Ministrów przedstawiła propozycję sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na poszczególne województwa. Będzie on zależał od trzech czynników mających równą wagę: czynnika drogowego, czynnika ludnościowo-powierzchniowego oraz czynnika wyrównawczego.

Czynnik drogowy rozumiany jest jako średnia arytmetyczna wyrażonego w procentach stosunku łącznej długości dróg powiatowych i gminnych na obszarze województwa do łącznej długości dróg powiatowych i dróg gminnych na obszarze kraju oraz takiegoż stosunku dla dróg o twardej nawierzchni.

Czynnik ludnościowo-powierzchniowy rozumiany jest jako średnia arytmetyczna wyrażonego w procentach udziału liczby ludności województwa w liczbie ludności kraju oraz udziału powierzchni ogólnej województwa w powierzchni ogólnej kraju.

Czynnik wyrównawczy definiowany jest jako wskaźnik proporcjonalny do stosunku wartości przeciętnej ogólnokrajowego produktu krajowego brutto na mieszkańca oraz wartości produktu krajowego brutto na mieszkańca w województwie.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa będzie opiniowany na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Niedz., 11 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski