Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nieodpłatna pomoc prawna po nowemu (8)

Nieodpłatna pomoc prawna po nowemu (8) fotolia.pl

W tej części omówimy współpracę z gminami przy realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Art. 9 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej regulujący tę kwestię uległ nieznacznym modyfikacjom związanym z wprowadzeniem przepisów o specjalizacji oraz dotyczących nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgodnie z przywołanym przepisem powiat może zawierać porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu, określające w szczególności:

1)            wykaz planowanych dyżurów na terenie gminy zawierający:

a)            dni oraz, jeżeli to możliwe, godziny, w których planuje się dyżury,

b)           informację, czy dyżur przeznaczony będzie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

c)            informację o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie podczas dyżurów,

d)           preferowaną specjalizację dyżurów, o ile stwierdzono potrzebę określenia specjalizacji,

e)           adresy lokali, w których planuje się dyżury;

2)            zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (projekt dostępny jest tutaj, po podpisaniu nowego rozporządzenia omówimy go na łamach Dziennika Warto Wiedzieć). Nowe rozporządzenie może mieć wpływ na treść zawieranych z gminami porozumień, określać ma bowiem wymogi lokalowe. W toku konsultacji społecznych powiaty zwracały uwagę, że gminy mogą nie być w stanie zapewnić lokalu spełniającego warunki określone w projekcie.  

Wracając do art. 9 ustawy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) corocznie, nie później niż do dnia 30 września, może złożyć do starosty wniosek dotyczący potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na kolejny rok kalendarzowy, zawierający preferowany sposób wykonywania tych zadań na terenie gminy w szczególności poprzez wskazanie informacji dotyczących wskazanych wyżej zasad udzielania dyżurów.

W przypadku niezawarcia porozumienia starosta przygotowuje wykaz planowanych dyżurów na terenie powiatu, zawierający informacje, o których była mowa na wstępie.

Sob., 3 Lst. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel