Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie zawiłej

Przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie zawiłej fotolia.pl

Organ administracji publicznej przewlekle prowadzi postępowanie, w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., jeżeli nie dopełnił czynności określonych w art. 36 k.p.a. lub nie podjął innych działań wynikających z przepisów procesowych, mających na celu usunięcie przeszkody w wydaniu decyzji. W sprawie ze skargi na przewlekłość organu, Sąd zobowiązany jest nie tylko do ustalenia, że organ nie podjął w terminie przewidzianym dla załatwienia sprawy czynności, do których był zobowiązany, lecz także do ustalenia i wyjaśnienia przyczyn, z powodu których ich nie wykonał. Należy przy tym wziąć pod uwagę zarówno charakter sprawy, jak i specyfikę obowiązującego trybu jej załatwienia.

Przewlekłego prowadzenia postępowania usprawiedliwia podnoszona przez organ w odpowiedzi na skargę zawiłość niniejszej sprawy, czy też jej wyjątkowo skomplikowany charakter. Powyższe okoliczności powinny zmobilizować organ do podjęcia działań zmierzających do gromadzenia materiału dowodowego.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 maja 2018 r., sygn. akt: I SAB/Wa 98/18

Pt., 2 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka