Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrowersyjne przesłuchanie strony w postępowaniu administracyjnym

Kontrowersyjne przesłuchanie strony w postępowaniu administracyjnym fotolia.pl

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to, iż wprowadzenie do systemu środków dowodowych przesłuchania strony jest kwestia kontrowersyjna. Wynika to z tego, ze źródłem informacyjnym jest w tym przypadku podmiot bezpośrednio zainteresowany w danej sprawie. Powstają wątpliwości wypływające stąd, że strona będąc bezpośrednio zainteresowana sprawą, jest mało wiarygodnym środkiem dowodowym (źródłem informacyjnym). Nadto dopuszczalność stosowania przez organ w postępowaniu administracyjnym tego środka dowodowego jest oparta na wystąpieniu łącznie dwóch przesłanek:

  1. wyczerpaniu innych środków dowodowych lub ich braku w ogóle - "przesłuchanie stron jest więc dopuszczalne w świetle tej przesłanki tylko w przypadku, gdy organ orzekający nie ma możliwości ustalenia stanu faktycznego za pomocą innych środkówdowodowych";
  2. pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy - "zgodnie z ta drugą przesłanką przesłuchanie stron jestdopuszczalne, jeżeli organ orzekający nie ma możliwości wyjaśnienia istotnych dla sprawy okoliczności, bez których nie można ustalić stanu faktycznego sprawy zgodnego z rzeczywistością." "Z rozwiązań prawnych dotyczących przesłuchania stron wynika, że jest ośrodek dowodowy posiłkowy, dopuszczalny w postępowaniu administracyjnym w ostateczności." (por. B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa 2016, s. 24 i nast..).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2018 r. II GSK 3315/16

Źródło: CBOSA

Pt., 2 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk