Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezpłatne szkolenia z planowania przestrzennego w JST

Bezpłatne szkolenia z planowania przestrzennego w JST fotolia.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie pn. „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych”.

W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzennego.

Grupa docelowa to: maksymalnie 5 osób z jednej instytucji: jednostki samorządu terytorialnego: gminy i miasta, jednostki podległe dla JST, miejskie i regionalne pracownie planistyczne, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie. Do udziału zaproszeni są w szczególności pracownicy z działów inwestycji, planowania, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska z terenu całego kraju.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji kadr planistycznych w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Ramowy zakres szkoleń:

  • bilansowanie terenów pod zabudowę,
  • budowa miast zwartych,
  • określanie i analiza chłonności obszarów pod zabudowę,
  • prognozowanie i analiza zapotrzebowania na tereny,
  • tereny zielone,
  • ochrona wód i zarządzanie ryzykiem,
  • tematy urbanistyczne.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na szkolenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Projekt pn. „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych” realizowanyjest  w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Śr., 17 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska