Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uzupełnienie decyzji

Uzupełnienie decyzji fotolia.pl

Przepis art. 111 § 1 k.p.a. wyraźnie zawęża dopuszczalność uzupełnienia decyzji administracyjnej wyłącznie do jej rozstrzygnięcia lub pouczenia o środkach prawnych. Poza tymi elementami uzupełnienie decyzji jest zdecydowanie wykluczone. Dlatego w opisanym trybie nie będzie możliwe uzupełnienie m.in. uzasadnienia decyzji – stwierdził WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 9 lipca 2018 r., sygn. akt: II SA/Rz 415/18.

Zdaniem Sądu, ustawodawca nie pozwala na uzupełnienie decyzji organu odwoławczego poprzez dopisanie w jej treści tych stron, które złożyły odwołanie dotychczas nierozpoznane. Uzupełnienie decyzji o ten element jest w świetle art. 111 k.p.a. niedopuszczalne gdyż może prowadzić do obejścia naczelnej zasady procesu administracyjnego jaką jest zasada dwuinstancyjności tego postępowania. Te same warunki uzupełnienia decyzji dotyczą sytuacji gdy uzupełnienie następuje w trybie art. 111 § 1a k.p.a. czyli z wyłącznej inicjatywy organu.

Sob., 11 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka