Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

OPOS w sprawie wynagrodzeń w samorządach

OPOS w sprawie wynagrodzeń w samorządach fotolia.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w piśmie kierowanym do prezydenta RP wyraża dezaprobatę w stosunku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych powodującego obniżenie minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

- 15 maja 2018 r. Rada Ministrów przyjęła (przyp. red.: rozporządzenie) z pogwałceniem zasad demokratycznej praworządności, samorządności zagwarantowanych ustawą zasadniczą - Konstytucja RP, umową międzynarodową, jaką jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego oraz ustawą o pracownikach samorządowych. Samodzielność samorządu terytorialnego, zasada pomocniczości i decentralizacji są fundamentem ustroju państwa. Głos w sprawie przyjęcia rozporządzenia zabrali uznani eksperci wyrażając swoje poglądy w postaci opracowanych opinii. – wynika ze stanowiska.

OPOS podaje ponadto, że tryb wydania rozporządzenia i jego treść wywołały sprzeciw strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która zwróciła się do prezydenta o skierowanie w trybie art. 191 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 188 pkt. 3 Konstytucji RP do Trybunału Konstytucyjnego wniosku, o zbadanie zgodności z Konstytucją, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, ustawą o pracownikach samorządowych oraz ustawą o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

OPOS przypomina, że strona Samorządowa KWRiST przedstawiła prezydentowi opinie prawne uznanych ekspertów sporządzone na zlecenie Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Województw RP, z których wynika, że rozporządzenie:

  • jest niezgodne z delegacją zawartą w art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, co narusza postanowienie art. 92 Konstytucji RP,
  • jest niezgodne z zasadami ustalania wynagrodzeń pracowników samorządowych, określonymi w art. 1 oraz art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • jest niezgodne z zasadami określonymi w art. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, a przez to także z art. 9 Konstytucji RP,
  • powoduje bez żadnego merytorycznego uzasadnienia radykalne pogorszenie sytuacji płacowej pracowników przy niezmienionym zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności, co jest niezgodne z art. 24 Konstytucji RP,
  • zostało wydane w sposób niezgodny z przepisami ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regulującymi tryb jej pracy, co stanowi równocześnie naruszenie art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, poza dezaprobatą, wyraża ogromny żal i zaniepokojenie z powodu nieposzanowania wartości, które są fundamentem ustroju państwa prawa.

OPOS powołuje się także na badania CBOS, zgodnie z którymi samorządy uzyskują najwyższą ocenę pośród władz publicznych. - Mamy więc nadzieję, że stanie Pan w obronie z takim trudem budowanej demokracji, że sprzeciwi się Pan zawłaszczaniu samorządności, że będzie Pan ostoją autonomii samorządów osiągniętej dzięki jednej z najbardziej udanych reform ostatniego ćwierćwiecza. – postulują samorządowcy zrzeszeni w OPOS w stanowisku.

Sob., 21 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska