Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

"Udział w wydaniu zaskarżonej decyzji" w ocenie NSA

fotolia.pl

Do wystąpienia przesłanki wyłączenia pracownika unormowanej w art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. nie jest wymagane, aby dany pracownik podpisał decyzję w imieniu organu, lecz "udział w wydaniu zaskarżonej decyzji" polegać może również na podejmowaniu czynności procesowych, mających lub mogących mieć wpływ na wydane rozstrzygnięcie wskazał NSA w wyroku z dnia 1 marca 2018 r., sygn. akt: II OSK 2075/17.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazano, że "branie udziału w wydaniu zaskarżonej decyzji" odnosi się do wszystkich istotnych dla wyniku sprawy czynności procesowych, a więc czynności wpływających wprost na załatwienie sprawy.

Wyjaśnienie ww. pojęcia jest szczególnie istotne w kwestii wyłączenia pracownika zgodnie z przepisami Kpa. Badając przesłankę wyłączenia wymienionego pracownika w przedmiotowej sprawie należy ustalić jego rolę procesową i rzeczywisty wpływ na decyzję wydaną w zwykłym postępowaniu. Trzeba bowiem pamiętać, że regulacja wyłączenia pracownika w trybie art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. ma przeciwdziałać przenoszeniu ocen sformułowanych przez konkretnego pracownika na postępowanie służące weryfikacji pierwotnej decyzji.

Sob., 7 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka