Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

"Nowe" zadanie dla Starosty

fotolia.pl

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali, który dotyczy wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych oraz kompetencji starosty do badania przesłanek jego wydzielenia. Zgodnie z wprowadzonym i obowiązującym od dnia 11 września 2017 r. art. 2 ust. 1a ustawy o własności lokali, ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie, a odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Pojawiające się wątpliwości na tle wprowadzonego przepisu dotyczą braku jednoznacznego określenia adresata normy zobowiązanego do badania przesłanek zgodności wydzielenia samodzielnego lokalu mieszkalnego z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałymi rozstrzygnięciami budowlanymi. Przedstawiciel ZPP będący na posiedzeniu argumentował, że należy zwrócić uwagę, że wprowadzanie nowego zadania a nowelizacja do tego się sprowadza, bo podczas wcześniejszych prac legislacyjnych stworzono norę prawną, która nie miała do tej pory swojego wykonawcy należy przyznać środki finansowe na realizację tego typu działalności. Przedstawiciel stwierdził, że zrozumiałe są  obawy ze strony sądownictwa, obawy środowiska notarialnego, co do obciążania ich realizacją tego zadania ale na samorząd nie można nakładać nowych zadań bez zapewnienia odpowiednich środków.

Możemy oczywiście dokładać samorządowcom pracy, możemy dokładać im nowych obowiązków, ale nie możemy zapomnieć, że każda nowa aktywność sprowadza się do zaangażowania pracy konkretnych ludzi, ludzi którzy za swoją pracę muszą otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie. W tej sytuacji samorząd będzie musiał pokrywać to zadania z własnych środków, bo wbrew pozorom taka aktywność generuje koszty, koszty o których nikt nie pamięta - argumentował przedstawiciel ZPP. 

Niedz., 10 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk