Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obniżki płac w JST a powszechne oczekiwania społeczne

Obniżki płac w JST a powszechne oczekiwania społeczne fotolia.pl

W maju br. strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpiła do strony rządowej Komisji w oparciu o ustawę o KWRiST oraz w trybie dostępu do informacji publicznej - o udostępnienie wykorzystanych w toku prac nad przygotowaniem załączników 1 i 2 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, analiz, badań naukowych, opracowań eksperckich, sondaży opinii publicznej, a także dokumentów określających „standardy wymagane w życiu publicznym”.

Jak podała strona samorządowa, uzasadnienie do zmiany załączników 1 i 2 do tego projektu nie odnosi się do określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych przesłanek, jakimi Rada Ministrów zobowiązana jest kierować się, wydając rozporządzenie (rodzaj zadań i charakter czynności, umiejętności zawodowe i kompetencje, liczba mieszkańców). Jako że ustawowe określone przesłanki stanowią katalog otwarty, założyć należy, że Ministerstwo kierowało się innymi kwestiami. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że jest on odpowiedzią na „powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych” oraz że „wykonywanie wyżej wymienionych funkcji, tak jak w przypadku posłów i senatorów, oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego też podlega społecznej ocenie i powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym.”

Współprzewodniczący KWRiST po stronie samorządowej zwrócił uwagę, że udostępnienie wnioskowanych dokumentów przyczyni się do wzrostu transparentności procesu legislacyjnego dotyczącego ważnych kwestii związanych z jakością zarządzania w samorządach. Dostrzeżony uzasadnieniu do rozporządzenia „fakt realizowania przez samorządy zadań kluczowych z punktu widzenia obywateli” sprawia, że dostęp do nich jest szczególnie istotny dla interesu publicznego.

W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o przedłużeniu do dnia 11 lipca 2018 roku terminu udzielenia odpowiedzi na ww. wystąpienie. Powodem przedłużenia terminu załatwienia sprawy jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, związanych także z weryfikacją informacji dokumentów, które miałyby podlegać udostępnieniu w trybie ww. ustawy.

Źródło: www.zmp.poznan.pl 

Niedz., 10 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska