Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Organizacja wyborów wg KBW

Organizacja wyborów wg KBW fotolia.pl

Na posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST, które odbyło się dnia 22 maja 2018 r. w Warszawie, podjęto temat stanu przygotowań do wyborów samorządowych. Pani M. Pietrzak, szefowa KBW – poinformowała, że ponieważ informacja nt. stanu przygotowań do wyborów jest co miesiąc przedstawiana na spotkaniu plenarnym KWRiST, na posiedzeniu Zespołu chciałaby omówić projekt porozumienia, którego celem jest ułatwienie funkcjonowania samorządów w sytuacji, gdy część zadań JST będzie wykonywana wspólnie z urzędnikami wyborczymi.

Wskazała, że porozumienie musi być ogólne, by kwestie poruszane w nim mogły elastycznie odnosić się do wszystkich jednostek, niezależnie od wielkości czy charakteru. Winno zawierać kwestie techniczno-organizacyjne dotyczące zadań urzędnika, a także elastyczne zapisy dotyczące finansowania. Szefowa KBW obiecała również przekazanie JST większych niż dotąd środków finansowych na realizację tego zadania zleconego.

Współprzewodniczący Zespołu ze strony samorządowej powiedział, że do tej pory JST odpowiadały za organizację wyborów, teraz częściowo muszą się podzielić realizacją zadań i odpowiedzialnością z urzędnikami wyborczymi. Taka sytuacji rodzi wiele pytań. W obecnej sytuacji, kiedy odpowiedzialność jest podzielona między JST i urzędników trzeba ustalić zasady przyznawania i rozliczania środków.

Na pytania samorządowców szefowa KBW przekazała informację, że:

  • porozumienie będzie zawierane na 6 lat, czyli na kadencję urzędnika wyborczego;
  • planowane jest jedno porozumienie w skali kraju, jeśli samorządowcy uważają, że powinno być zmienione, to prosi o przekazanie uwag;
  • urzędnicy nie mają mocy decyzyjnej/nie wydają poleceń w zakresie organizacji wyborów przedstawicielom JST; przeciwnie – mają z nimi współpracować;
  • wybory nie będą filmowane w związku z wejściem w życie od 25.05.br. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO, które będzie obowiązywać w całej UE;
  • w tej chwili brakuje około 300 urzędników wyborczych w skali kraju;
  • środki finansowe na organizację wyborów samorządowych zostaną przekazane dopiero po ogłoszeniu wyborów;
  • uchwały PKW będą regulowały kwestie, które dziś są niedookreślone.

Przedstawiciele strony samorządowej argumentowali, że najpierw muszą się pojawić propozycje warunków realizacji zadania, czyli uchwała PKW, a dopiero potem – techniczne porozumienia.

Pt., 1 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka