Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wstrzymanie wykonania decyzji objętej wznowieniem postępowania

Wstrzymanie wykonania decyzji objętej wznowieniem postępowania fotolia.pl

W sytuacji złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, kończącej postępowanie, które zostało następnie wznowione, podstawowym obowiązkiem organu jest zatem ocena, czy w sprawie zachodzi prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku postępowania wznowieniowego. Podkreślić należy, że dla wstrzymania wykonania decyzji wystarczające jest wykazanie prawdopodobieństwa uchylenia decyzji, bez względu na stopień tego prawdopodobieństwa.

Przesłanka prawdopodobieństwa nie wymaga dowodu, albowiem prawdopodobieństwo nie jest równoznaczne z pewnością uchylenia decyzji, w wyniku wznowienia postępowania. O ewentualnym uchyleniu decyzji zadecyduje dopiero dalszy etap postępowania wznowieniowego. Wskazać należy także, że interpretacja art. 152 § 1 k.p.a. winna mieć charakter ścieśniający, słowo "prawdopodobieństwo" użyte w tym przepisie powinno być traktowane nie jako luźna poszlaka, ale jako wniosek ściśle wynikający ze zbadanych rzetelnie okoliczności sprawy.

Ocena prawdopodobieństwa uchylenia decyzji musi być dokonana przez pryzmat możliwości zaistnienia w sprawie zgłoszonej we wniosku podstawy wznowienia postępowania, zatem poprzestanie na stwierdzeniu przez organ I instancji, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe i przyszłe zagospodarowanie działek sąsiednich, należy ocenić jako niewystarczające. Organy nie dokonały w zasadzie żadnej analizy, czy nieruchomość skarżących znajduje się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji.

Organy administracyjne powinny się ustosunkować do powoływanych przez stronę skarżącą istotnych okoliczności uzasadniających - w jej ocenie - status strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Rozpoznając sprawę ponownie organ zobowiązany będzie dokonać miarodajnej oceny, czy w sprawie zachodzi prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania, w szczególności mając na uwadze powołane przez stronę skarżącą okoliczności, świadczące o bezpodstawnym pominięciu jej udziału w postępowaniu w sprawie zakończonej decyzją.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. II SA/Bd 1134/17

Źródło: CBOSA 

Pt., 1 Czrw. 2018 0 Komentarzy
Marcin Maksymiuk
Redaktor Marcin Maksymiuk