Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

"Wadliwe" zaświadczenie - wyrok WSA

fotolia.pl

Zaświadczenie nie tworzy, nie uchyla ani nie zmienia istniejących stosunków prawnych. Może być oceniane tylko w kategoriach prawdy lub fałszu (a nie wadliwości); nie ma waloru trwałości i nie tworzy stanu rei iudicatae, przeto w założeniu nie mają doń zastosowania tryby, w których ów stan, na zasadzie wyjątku, może być wzruszony.

Zaświadczenie jest jedynie urzędowym potwierdzeniem w formie pisemnej obiektywnie istniejącego (aktualnie lub w przeszłości) stanu rzeczy (faktycznego lub prawnego), dokonanym przez organ administracji publicznej. Nie jest ono aktem stosowania prawa ani oświadczeniem woli - jest oświadczeniem wiedzy; nie rodzi dla adresata żadnych bezpośrednich skutków prawnych, zmienia jedynie jego sytuację faktyczną, gdyż może być np. środkiem dowodowym w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do ukształtowania pozycji adresata.

Istota zaświadczenia determinuje charakter całego postępowania zmierzającego do jego ewentualnego wydania i charakter ogółu czynności w tymże postępowaniu podejmowanych - nie wyłączając postanowienia odmownego. Postanowienie to również nie ma charakteru jurysdykcyjnego, nie traktuje o żadnych uprawnieniach i obowiązkach procesowych ani - tym bardziej - materialnych. Jak wskazuje WSA, li tylko "załatwia" ono tudzież formalnie kończy czynności w specyficznej "sprawie wydania zaświadczenia",  mającej z "prawdziwą" sprawą administracyjną (art. 1 pkt 1 i 2 k.p.a.) niewiele wspólnego. Postanowienie odmowne może być podyktowane względami czysto formalnymi albo też jest wyrazem tego, że "organ nie może spełnić żądania odnośnie treści zaświadczenia ze względu na treść danych znajdujących się w jego posiadaniu". W tym ostatnim przypadku jest ono w rzeczy samej wypowiedzią o szeroko rozumianych faktach (stanie faktycznym lub prawnym) - i w tym sensie ma identyczną naturę jak zaświadczenie. (wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 marca 2018 r., sygn. akt: II SA/Kr 167/18).

Sob., 26 Mj. 2018 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka