Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Znaczenie charakteru decyzji administracyjnej

Znaczenie charakteru decyzji administracyjnej fotolia.pl

Decyzja administracyjna oznacza oświadczenie woli organu administracji publicznej, posiadające formę zewnętrzną, by mogło wywołać skutki prawne. Normuje ona konsekwencje stosowanej normy prawnej w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata, w sprawie indywidualnej. Cechuje ją więc podwójna konkretność, bowiem rozstrzyga sprawę indywidualną konkretnego adresata.

Poza tym każda decyzja kończąca sprawę administracyjną w danej instancji, wywołuje skutki materialnoprawne, skoro kończy sprawę w danej instancji. Zasadnicze zatem znaczenie z punktu widzenia przede wszystkim wnioskodawcy ma charakter wydanej decyzji. Czy utrzymuje ona w mocy rozstrzygnięcie I. instancji czy też jest kasacyjna.

W kontekście przytoczonych rozważań w rozpatrywanej sprawie doszło zatem do rażącego naruszenia art. 104 § 2 k.p.a. Nie jest bowiem czytelne jakiej właściwie treści decyzja została wydana i jakie uprawnienia mogą z niej wywodzić Strony. Ta właśnie okoliczność przemawiała za koniecznością stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2018 r. IV SA/Wa 2490/17

Źródło: CBOSA

Sob., 12 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk