Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Instytucja zawieszenia postępowania

Instytucja zawieszenia postępowania fotolia.pl

Instytucja zawieszenia postępowania administracyjnego ma charakter wyjątkowy i może być stosowana tylko i wyłącznie wtedy, gdy wystąpi jedna z przesłanek enumeratywnie wymienionych w art. 97 § 1 k.p.a., i tylko na czas konieczny do usunięcia przeszkody procesowej i zakończenia postępowania wydaniem rozstrzygnięcia.

Przez zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., należy rozumieć zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej, i do którego rozstrzygnięcia nie jest właściwy organ prowadzący postępowanie - lecz inny organ lub sąd, i rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest warunkiem koniecznym rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji.

Samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania może mieć, a nawet niewątpliwie będzie miał wpływ na losy sprawy administracyjnej, nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania, jeżeli w chwili orzekania możliwe jest rozpatrzenie sprawy przez organ administracyjny i wydanie rozstrzygnięcia, bowiem wydający decyzję organ administracji obowiązany jest uwzględniać stan faktyczny i prawny istniejący w dacie jej wydawania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2017 r. VII SA/Wa 2828/16

Źródło: CBOSA

Sob., 5 Mj. 2018 0 Komentarzy
Marcin Maksymiuk
Redaktor Marcin Maksymiuk