Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informacja prosta a przetworzona

Informacja prosta a przetworzona fotolia.pl

Pojęcie informacji przetworzonej zawiera art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Stanowi on, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (...). Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera legalnej definicji pojęcia informacja przetworzona.

Te lukę wypełniły doktryna i orzecznictwo sądów administracyjnych. Przyjęły one podział na informację prostą i przetworzoną.

Za informację prostą uznano taką informację, której zasadnicza treść nie ulega zmianie przed jej udostępnieniem. Informacja prosta nie zmienia się w informację przetworzoną przez proces anonimizacji, bo czynność ta polega na jej przekształceniu a nie przetworzeniu, podobnie jeśli idzie o wykonywanie prostych czynności technicznych. Przy informacji przetworzonej mamy do czynienia z dwoma sytuacjami.

Pierwsza, gdy informacja przetworzona jest jakościowo nową informacją, nie istniejącą dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu zobowiązanego.

Udzielenie takiej informacji wymaga podjęcia przez podmiot zobowiązany do jej udostępnienia określonego działania intelektualnego w odniesieniu się do posiadanych przez niego materiałów. Przetworzeniem jest zebranie lub zsumowanie, na podstawie określonych kryteriów pojedynczych informacji.

Przetworzenie wiąże się z koniecznością odpowiedniego zestawienia tych informacji, ich zredagowania, co wiąże się z koniecznością ich analizy.

Drugi rodzaj informacji przetworzonej - to żądanie udzielenia informacji prostych - ale rozmiar i zakres żądanej informacji przesądza o tym, że w istocie mamy do czynienia z informacją przetworzoną. Przykładem na rozumienie informacji przetworzonej - w drugim ujęciu - jest decyzja Prezesa NSA z dnia 21 lipca 2005 r. V inf/S 0412/7/05, którą odmówiono wydania wokand z okresu jednego miesiąca z uwagi na ich znaczną ilość i konieczność dokonania ich anonimizacji. Ilości żądanych dokumentów i ich przygotowanie powoduje, że żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2018 r. IV SA/Wr 797/17

Źródło: CBOSA

Sob., 5 Mj. 2018 0 Komentarzy
Marcin Maksymiuk
Redaktor Marcin Maksymiuk