Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl

W bieżącym tygodniu zbiegną się posiedzenia obu izb parlamentu. Posłowie zbiorą się 11 i 12 kwietnia. Senatorowie w te same dni, co posłowie i dodatkowo 13 kwietnia w piątek.

Wydaje się, że w przypadku posiedzenia plenarnego Sejmu kluczową sprawą z punktu widzenia samorządów będzie pierwsze czytanie projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska. Co prawda jest to projekt opozycji, ale dotyka głośnego ostatnio tematu smogu, więc może jego los nie jest z góry przesądzony, choć rząd proponuje swoje rozwiązania w tej dziedzinie. W przypadku posiedzenia plenarnego Senatu w porządku znalazło się m.in. rozpatrzenie nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym, nakładającej m.in. na marszałków nowe obowiązki w związku z nowym prawem unijnym i pomocą publiczną dla spółki "Przewozy Regionalne". Towarzyszące posiedzenia komisji mogą wygenerować jeszcze kilka spraw, które pojawią się na obradach plenarnych obu izb. Poza tym, jak zwykle będzie sporo informacji. Wśród nich m.in. na temat zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Edukacja

Posłowie z sejmowych komisji edukacji oraz sportu wysłuchają we wtorek informacji MEN na temat realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach i stanu szkolnej infrastruktury sportowej. Z kolei nazajutrz, w środę 11 kwietnia, przed połączonymi komisjami edukacji oraz samorządu terytorialnego przedstawiciel resortu edukacji będzie mówił o przydzielaniu nauczycielom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także o skali nieprawidłowości w zakresie czasu pracy nauczycieli prowadzących pozaspecjalistyczne zajęcia. Z kolei w czwartek na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji cyfryzacji oraz edukacji mowa będzie o wynikach kontroli cyfryzacji szkół.

Taryfy wodno-ściekowe i funkcjonowanie Wód Polskich

W środę komisja samorządu terytorialnego zapozna się z informacją o zatwierdzaniu taryf i warunkach rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zbliżona tematyka pojawi się również na w czwartek 12 kwietnia na posiedzeniu komisji ochrony środowiska. Przedstawiciele resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej mają przedstawić posłom informację na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Programy naprawcze JST

W czwartek 12 kwietnia przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli zaprezentują posłom z komisji samorządu terytorialnego raport o wynikach kontroli skuteczności programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego. W opinii kontrolerów NIK "główną przyczyną pogorszenia się sytuacji finansowej samorządów był rozmach inwestycyjny związany z dostępnością środków pomocowych. Samorządy realizując inwestycje musiały zapewnić wkład własny finansowany kredytami, pożyczkami lub emisją obligacji. Zwiększało to poziom ich zadłużenia i pogarszało wskaźniki monitorujące ich sytuację finansową". Z raportem można zapoznać się tutaj.

Źródło: sejm.gov.pl, senat.gov.pl

Pt., 6 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża