Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informacja publiczna o majątku JST

Informacja publiczna o majątku JST fotolia.pl

Informacja dotycząca majątku jednostki samorządu terytorialnego, jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej – stwierdził WSA w Kielcach w wyroku z dnia 1 lutego 2018 r., sygn. akt: II SAB/Ke 90/17.

Sąd uznał ponadto, że rażące naruszenie prawa jest postacią kwalifikowaną naruszenia prawa i powinno być interpretowane ściśle. Zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia, "rażące" to "ponad miarę", "niewątpliwe", "wyraźne", "oczywiste". Ocena, czy mamy do czynienia z rażącą postacią bezczynności, powinna być dokonywana w powiązaniu z okolicznościami rozpatrywanej indywidualnie sprawy. W niniejszej sprawie wniosek strony skarżącej, chociaż z uchybieniem ustawowych terminów, ale został załatwiony. Wprawdzie przekroczony został termin, to jednak nie zachodzi przypadek oczywistego braku woli załatwienia sprawy, który można byłoby rozpatrywać w kategoriach rażącego naruszenia prawa, oznaczającego wadliwość kwalifikowaną, o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym. Jak bowiem wynika z pisma organu skierowanego do skarżącej Spółki oraz z odpowiedzi na skargę, nieterminowe udzielenie odpowiedzi było spowodowane wewnętrznymi trudnościami organizacyjnymi urzędu.

Czw., 5 Kw. 2018 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka