Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Doręczenie zastępcze a przywrócenie terminu

Doręczenie zastępcze a przywrócenie terminu fotolia.pl

Jeżeli osoba, która odebrała pismo, nie miała możliwości z niezależnych od siebie przyczyn przekazania go adresatowi, to taką sytuację należy rozważać jako przesłankę uzasadniającą przywrócenie terminu, stwierdził NSA (wyrok z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt: I OSK 444/16).

Należy podzielić wyrażony w orzecznictwie pogląd, że okoliczność, iż osoba, której doręczono zastępczo pismo za pokwitowaniem, nie oddała go właściwemu adresatowi - nie ma wpływu na skuteczność doręczenia dokonanego w trybie art. 43 k.p.a., a tym samym także upływu terminu do dokonania czynności procesowej tj. wniesienia odwołania. Natomiast jeżeli osoba, która odebrała pismo, nie miała możliwości z niezależnych od siebie przyczyn przekazania go adresatowi, to taką sytuację należy rozważać jako przesłankę uzasadniającą przywrócenie terminu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zastosowanie instytucji przywrócenia terminu opiera się zasadniczo na założeniu, iż uchybiony termin do dokonania czynności procesowej (wniesienia odwołania) zaczął w ogóle swój bieg, gdyż nastąpiło skuteczne doręczenie pisma urzędowego (decyzji administracyjnej).

Sąd wskazał ponad to, że wymaganie uprawdopodobnienia zamiast udowodnienia braku winy w uchybieniu terminu świadczy o intencji ustawodawcy odformalizowania i uproszczenia postępowania w tym przedmiocie, tak aby ułatwić zainteresowanemu przedstawienie swych racji i na skutek nadmiernej surowości nie zamknąć stronie zbyt pochopnie drogi do obrony jej praw.

Sob., 24 Mrz. 2018 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka