Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (3)

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (3) fotolia.pl

Kolejną zmianą wprowadzoną w ustawie o samorządzie powiatowym jest wprowadzenie zasady ustalania imiennych wykazów głosowań radnych, w odniesieniu do spraw rozpatrywanych w głosowaniach jawnych na sesji.

Zgodnie z nowododanym ust. 1a i 1b w art. 13 ustawy o samorządzie powiatowym głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w wyżej wymieniony  sposób nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.

Ustalanie w jaki sposób głosowały poszczególne osoby, nie jest niczym nowym. Przykładowo sposób głosowania w Sejmie przez poszczególnych posłów można śledzić tutaj.

Imienne wykazy głosowań radnych mają być poddawane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu. Powyższe oznacza konieczność dostosowania stron BIP i strony internetowej powiatu (jeżeli powiat poza stroną BIP prowadzi inną stronę internetową) do nowych wymogów.

Celem przepisu jest zagwarantowanie obywatelom możliwości sprawdzenia jak głosowali poszczególni radni, zatem przepis należy traktować jak element społecznej kontroli nad organem stanowiącym. W przeszłości zdarzało się, że w przypadku budzących w środowisku lokalnym kontrowersję uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, po latach były problemy z ustaleniem tego w jaki sposób głosowali poszczególni radni.

Ustawa o samorządzie powiatowym nie określa prostu sankcji za naruszenie przepisów w zakresie przeprowadzenia głosowania w sposób określony w art. 13 ust. 1a i 1b ustawy o samorządzie powiatowym. Przepisy te mają charakter proceduralny. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę, że również naruszenie procedury podjęcia uchwały może być uznane na istotne naruszenie prawa w rozumieniu art. 79 ustawy o samorządzie powiatowym (patrz wyrok Wyrok NSA oz. we Wrocławiu II SA/Wr 1459/97 dotyczący uchwały rady gminy publ. CBOSA).

Naruszenie obowiązku publikacji wykazów głosowań radnych może podlegać sankcji określonej w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej - kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Niedz., 18 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel