Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Centrum Wsparcia Doradczego, czyli orientacja na rozwój

Centrum Wsparcia Doradczego, czyli orientacja na rozwój fotolia.pl

Trwają badania wśród JST i podmiotów doradczych mające pomóc Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju zdefiniować formę wsparcia samorządów.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) uchwalonej przez rząd w 2017 roku dostrzeżona została potrzeba organizacji i wzmocnienia profesjonalnego wsparcia dla samorządu terytorialnego. Jednym z zaplanowanych projektów strategicznych jest powołanie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) – instytucji oferującej kompleksowe doradztwo dla gmin i powiatów. Teraz głos w sprawie mogą zabrać również samorządy i podmioty doradcze wypełniając przygotowane ankiety.

Właściwe zdiagnozowanie potrzeb użytkowników końcowych jest kluczowe dla zaprojektowania każdej usługi. Dlatego w celu przygotowania wdrożenia i operacjonalizacji CWD, w tym zidentyfikowania priorytetowych obszarów dla wsparcia doradczego, roli potencjalnych interesariuszy czy zakresu i formy świadczonych usług, przeprowadzane są obecnie badania i analizy dotyczące popytu i podaży usług doradczych i szkoleniowych dedykowanych JST.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz realizator badań PCG Polska Sp. z o.o. zapraszają pracowników JST różnego szczebla oraz przedstawicieli podmiotów doradczych do aktywnego włączenia się w lepsze zaprojektowanie usługi doradztwa dla samorządów poprzez wypełnienie odpowiedniej dla grup respondentów ankiety internetowej:

Ankieta dla pracowników JST dostępna tutaj: https://www.survio.com/survey/d/doradztwodlajst

Ankieta dla podmiotów świadczących doradztwo dla JST dostępna tutaj: https://www.survio.com/survey/d/doradztwo-dla-jst2

Kwestionariusze ankiet dla decydentów JST (marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów) zostały rozesłane bezpośrednio do adresatów.

Badanie jest prowadzone tylko do dnia 28 lutego. Wypełnienie ankiety online zajmuje około 15 minut, a wszelkie informacje zdobyte w badaniu traktowane są jako poufne. W ramach zachęty do podzielenia się swoimi doświadczeniami wśród pracowników JST, którzy wypełnili kwestionariusz, rozlosowany zostanie nowoczesny tablet.

Celem ww. badań i analiz jest dostarczenie informacji na temat:

  • zapotrzebowania w samorządach lokalnych (zwłaszcza na obszarach wskazanych w SOR jako zagrożone trwałą marginalizacją oraz w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze) na usługi doradczo-szkoleniowe, w tym „szyte na miarę” usługi doradcze;
  • istniejącej oferty doradczo-szkoleniowej dla samorządów lokalnych, instytucji doradczych, form doradztwa, terytorialnych zróżnicowań w dostępie do usług szkoleniowych i doradczych dla JST

oraz

  • rekomendacji co do budowy systemu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla samorządów lokalnych przy wykorzystaniu istniejących zasobów.

Potrzeba realizacji powyższych analiz jest tym większa, że do tej pory właściwe nie prowadzono takich badań. Istnieją jedynie wyrywkowe (np. ograniczone zarówno pod kątem terytorialnym, jak i przedmiotowym) lub mało aktualne dane dotyczące zapotrzebowania oraz sposobu korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego ze szkoleń i doradztwa zewnętrznego.

Udział samorządowców i interesariuszy systemu doradztwa w powyższych badaniach oraz w zaplanowanych w kolejnym kroku wywiadach i spotkaniach grup roboczych pozwoli na lepsze rozpoznanie obecnych praktyk w zakresie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w samorządach lokalnych, identyfikację barier w korzystaniu z usług wsparcia oraz rzetelną charakterystykę potrzeb doradczo-szkoleniowych w JST.

Dodatkowych informacji udzielają: Małgorzata Lublińska, Główny specjalista w Departamencie Strategii Rozwoju, lider projektu strategicznego SOR Centrum Wsparcia Doradczego, Tel: +48 22 273 80 03, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.mr.gov.pl oraz Ewa Rogalska, Zespół badawczy PCG Polska, Tel: +48 603 445 410, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pcgpolska.pl

Sob., 3 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska