Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Forma udostępnienia informacji publicznej

Forma udostępnienia informacji publicznej fotolia.pl

Podmiot zainteresowany informacyjnie powinien wskazać formę udostępnienia informacji publicznej. Przez formę udzielenia informacji publicznej należy rozumieć postać, w jakiej wnioskodawca oczekuje jej pozyskania, a więc może to być kopia (kserokopia) dokumentu lub zapis na elektronicznym nośniku informacji. Przy czym identyfikacja informacji publicznej musi odbywać się w oderwaniu od charakteru nośnika tej informacji.

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie precyzuje, w jakiej formie domaga się udostępnienia informacji publicznej, to dysponent tej informacji powinien wskazać formę jej udostępnienia. Nie jest możliwie narzucenie podmiotowi wnioskującemu o udzielenie informacji publicznej formy realizacji jego prawa do tej informacji. Oznacza to, że podmiot zobowiązany nie może odmówić udostępnienia informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku, jeżeli dysponuje środkami technicznymi umożliwiającymi udostępnienie informacji w formie i sposób żądany we wniosku.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt: IV SA/Wr 479/17

Sob., 10 Lt. 2018 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka