Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Samorządy odmówiły uzgodnienia ustawy o jawności

Samorządy odmówiły uzgodnienia ustawy o jawności fotolia.pl

23 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W agendzie spotkania znalazły się następujące kwestie:

  1. Funkcjonowanie ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce – omówienie wniosków, postulatów, rekomendowanych kierunków zmian; „Analiza i ocena funkcjonowania ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce” – wnioski i rekomendacje stanowiący załącznik do sprawozdania z prac Międzyresortowego zespołu do spraw oceny funkcjonowania ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Dyrektor RCB poinformował, że dokument jest ostateczny i nie podlega uzupełnieniom i zmianom. Obecnie opracowywany jest plan realizacji zaleceń z raportu, tj. zmiany legislacyjne. Wszelkie uwagi strony samorządowej zostaną przeanalizowane w ww. kontekście; dodatkowo będzie można zgłaszać uwagi w toku konsultacji publicznych projektów zmian ustaw. Dyrektor RCB zaznaczył, że dokument był przygotowywany w komunikacji z JST. Tekst Analizy został rozesłany do 17 najbardziej poszkodowanych powiatów i 30 gmin. Odpowiedziało 13 powiatów i 22 gminy.

Przewodniczący strony samorządowej zaznaczył, że raport jest obarczony wadami. Zawiera wiele nieścisłości i nieprawdziwych stwierdzeń. Zaapelował, by strona rządowa przy projektowaniu zmian wprawnych miała na uwadze zastrzeżenia samorządów.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych – projekt uzgodniono,
  2. Projekt ustawy o jawności życia publicznego - projekt nie został zaopiniowany. Wg informacji strony rządowej, 25 stycznia br. projekt będzie przedmiotem posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów. Strona samorządowa podkreśliła naruszenie procedury opiniowania i zgłosiła uwagi do omawianej wersji projektu (z dnia 8 stycznia 2018 roku). Przedstawiciele rządu poinformowali, że projekt nie będzie zmieniamy przed Komitetem Stałym RM. Strona samorządowa zaznaczyła, że z uwagi na dotychczasową dobrą wolę i chęć współpracy, wskazanym jest dalsze wspólne uzgadnianie poszczególnych przepisów. Przewodniczący strony samorządowej zadeklarował gotowość do dalszych prac na poziomie roboczym.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw – projekt uzgodniono.
Pt., 26 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka