Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pracownik samorządowy a spory ze stosunku pracy

Pracownik samorządowy a spory ze stosunku pracy fotolia.pl

W rozpoznawanej sprawie zaskarżono uchwałę Rady Gminy, którą ustalono wynagrodzenie wójta gminy. Uchwała ta została podjęta w zakresie stosunku pracy pracownika samorządowego nawiązanego na podstawie wyboru, o czym przesądza art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tym przepisem pracodawcą wójta jest urząd gminy (ust. 1), zaś czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały (ust. 2).

Stosownie do art. 43 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych rozpoznają właściwe sądy pracy. Bez wątpienia wynagrodzenie stanowi kwestię związaną ze stosunkiem pracy, zatem do rozstrzygnięcia sporu w tym zakresie właściwy jest sąd powszechny. Okoliczność ta wyłącza w tym zakresie właściwość sądów administracyjnych do rozpoznawania tej kategorii spraw.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 marca 2017 r. II SA/Lu 184/17

Źródło: CBOSA

Pt., 12 St. 2018 0 Komentarzy
Marcin Maksymiuk
Redaktor Marcin Maksymiuk