Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odwołanie starosty na wniosek

Odwołanie starosty na wniosek fotolia.pl

Podjęcie uchwały przez radę powiatu w sprawie odwołania starosty, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku, zgodnie z dyspozycją art. 31 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym nie musi poprzedzać głosowania w sprawie odwołania członka zarządu powiatu (także wicestarosty) na wniosek starosty. Żaden bowiem przepis ustawy (jak i statutu) nie wymaga takiej kolejności podejmowania uchwał przez radę powiatu – stwierdził WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt: IV SA/Gl 280/17.

Obowiązek przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania starosty na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, jest terminem o charakterze instrukcyjnym skierowanym do przewodniczącego rady powiatu, którego uchybienie, polegające na przeprowadzeniu takiego głosowania na późniejszej sesji rady powiatu, nie rodzi skutku w postaci nieważności uchwały o odwołaniu starosty.

Zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy "Rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym". Dopiero łączne spełnienie (koniunkcja) wszystkich wymogów przewidzianych w cytowanym przepisie pozwala ocenić uchwałę o odwołaniu członka powiatu (w tym - wicestarosty) za podjętą zgodnie z prawem. Z drugiej strony, niezachowanie którejkolwiek z wymienionych tam przesłanek uprawnia do stwierdzenia, że uchwała została wydana z naruszeniem prawa.

Pt., 22 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka