Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrole NIK w 2018 roku

Kontrole NIK w 2018 roku fotolia.pl

2018 roku obok corocznej kontroli wykonania budżetu państwa, która obejmie 110 części, NIK podejmie kolejnych 110 tematów w formie kontroli planowych. Kontrolerzy ocenią m.in. realizację programu „Rodzina 500 plus”, nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski oraz funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego. Ponadto Izba jak co roku przeprowadzi kontrole doraźne, reagując na bieżące problemy, będzie także kontynuować kontrole rozpoczęte w roku 2017.

Najwyższa Izba Kontroli kładzie w swoich działaniach szczególny nacisk na stabilność finansów publicznych, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, bezpieczeństwo państwa i obywateli, równy dostęp do opieki zdrowotnej, zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, zabezpieczenie społeczne, a także stan i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w Polsce. W sferze zainteresowania NIK znajdują się też sprawy związane z rolnictwem, ochroną środowiska i gospodarką przestrzenną.

Podczas opracowywania Planu pracy na 2018 rok, Najwyższa Izba Kontroli wnikliwie przeanalizowała również sugestie tematów zgłoszone przez Sejm i Senat RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Uwzględniono blisko 70 proc. z nich (w tym niemal wszystkie tematy zgłoszone przez komisje Sejmu RP). Część zgłoszonych sugestii włączona została do Planu pracy NIK na 2018 rok, część zrealizowana zostanie w formie kontroli doraźnych. Pozostałą grupę stanowią tematy wcześniej rozpoznane przez Izbę bądź już włączone do kontroli planowych prowadzonych w roku 2017.

W 2018 roku obok kontroli budżetowej - która obejmie 110 części budżetowych oraz wybrane jednostki ujęte w Ustawie budżetowej - NIK zamierza przeprowadzić 110 kontroli planowych. Najwięcej z nich zaplanowano w następujących obszarach:

  • działalność ogólnopaństwowa - 28 kontroli (25,5%)
  • sprawy gospodarcze - 25 kontroli (22,7%)
  • zdrowie i ochrona środowiska - po 11 kontroli (10%)
  • bezpieczeństwo i porządek publiczny - 10 kontroli (9,1%)

Z kontroli przyjętych do realizacji aż 70 tematów (63,6%) otrzymało kategorię kontroli wykonania zadań, która jest najbardziej skomplikowana w realizacji, ale jednocześnie najbardziej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom obywateli. Ten typ kontroli koncentruje się na badaniu, czy zadania państwa są realizowane, a instytucje zarządzane zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności oraz czy istnieje możliwość poprawy w tej dziedzinie.

W 2018 roku NIK będzie kontynuowała prestiżowe kontrole międzynarodowe, tj.:

  • audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN),
  • audyt finansowy Funduszu Emerytalnego CERN,
  • audyt finansowy Rady Europy (RE),
  • audyt wybranych zagadnień organizacyjnych i wykonania zadań w Radzie Europy.

W Najwyższej Izbie Kontroli zostały wypracowane rozwiązania metodyczne dotyczące planowania kontroli. Tworzenie planu pracy NIK to proces wieloetapowy. Dobór tematów kontroli wynika z analizy ryzyk przeprowadzonej na podstawie materiałów opracowanych przez departamenty kontrolne NIK oraz oceny sytuacji społeczno-gospodarczej.

W trakcie prac planistycznych badane były też zewnętrzne sygnały, przede wszystkim wnioski parlamentarzystów i napływające do NIK skargi od obywateli. Izba czerpie również wiedzę ekspercką m.in. z organizowanych przez siebie debat wybitnych specjalistów, publikacji naukowych oraz monitoringu mediów.

 Źródło: nik.gov.pl

Sob., 30 Gr. 2017 0 Komentarzy
Marcin Maksymiuk
Redaktor Marcin Maksymiuk