Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Minister cyfryzacji o CEPiK: trwają prace nad stabilizacją systemu

Minister cyfryzacji o CEPiK: trwają prace nad stabilizacją systemu fotolia.pl

Naszą podstawową intencją, zapewne podobnie jak Państwa, pozostaje by jak najszybciej doprowadzić do pełnej stabilizacji systemu i wyeliminować wszelkie błędy, które mogą utrudniać Państwu pracę - to fragment odpowiedzi udzielonej 8 grudnia br. przez minister cyfryzacji Annę Steżyńską na interwencję Ludwika Węgrzyna, prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosty bocheńskiego dotyczącą kłopotów z funkcjonowaniem systemu CEPiK 2.0.

O piśmie prezesa pisaliśmy tutaj.

Minister informuje, że resort prowadzi aktualnie intensywne prace, które mają zapewnić stabilne działanie systemu po mającym miejsce 13 listopada uruchomieniu produkcyjnym.

- Trzeba mieć świadomość, że po uruchomieniu nowej wersji każdego systemu, szczególnie tej skali, następuje okres tzw. stabilizacji, podczas którego objęty on jest intensywnym monitoringiem, szczególnie pod kątem ewentualnych nieprawidłowości zgłaszanych przez interesariuszy. Po tym okresie dopiero następuje właściwy okres eksploatacji systemu, podczas którego czerpane są zaplanowane korzyści wynikające z nowej funkcjonalności systemu.

Widzimy już, że stabilizacji systemu postępuje. Widać to nie tylko po danych statystycznych dotyczących operacji, ale takie też przychodzą do nas sygnały z kraju. Tam gdzie jest to potrzebne wdrażane są kolejne poprawki. Część została już wgrana, inne są jeszcze w przygotowaniu – czytamy w odpowiedzi szefowej resortu cyfryzacji.

Dziękuję i przepraszam

Minister zwraca uwagę na modelową współpracę z urzędnikami wydziałów komunikacji. Składa za nią serdeczne podziękowania, ale i przeprosiny. - Chciałam nie tylko serdecznie podziękować, ale tam, gdzie jest to potrzebne powiedzieć także PRZEPRASZAM! Mamy świadomość, że szczególnie w pierwszym okresie po wdrożeniu, w wielu miejscach w kraju urzędnicy musieli się zmagać z poważnymi trudnościami – przyznaje minister.

Anna Streżyńska zauważa dające się już zaobserwować korzyści w postaci uszczelnienia rynku motoryzacyjnego dzięki rejestracji negatywnych wyników badań technicznych oraz w postaci lepszej kontroli prawidłowości wprowadzanych do bazy centralnej CEPiK 2.0 danych.

Z pisma wynika, że wolumen rejestrowanych w systemie transakcji wskazuje iż działanie systemu w skali kraju pozwala na obsługę zdecydowanej większości spraw. Zdaniem Anny Streżyńskej obecny poziom ich realizacji zaczyna być już zbliżony względem stanu z przed wdrożenia i statystyka dzienna zrealizowanych spraw w dniu 7 grudnia 2017 r.

Minister przytacza dane statystyczne:

  • zamówiono 21 404 dowody rejestracyjne;
  • wydano 7 493 dowody rejestracyjne;
  • wydano 19 447 pozwoleń czasowych;
  • Przeprowadzono 46 079 badań technicznych w tym 1 669 badań było z wynikiem negatywnym i 16 przerwanych.

Średni wolumen dzienny wykonywanych operacji w zakresie wydawania pozwoleń czasowych w okresie od stycznia do października 2017 r. wynosił 20 960.

Bez fikcyjnych danych

W udzielonej odpowiedzi minister cyfryzacji odnosi się do kwestii rozsyłania przez Ministerstwo instrukcji umożliwiających obejście występujących problemów poprzez… wprowadzanie do systemu fikcyjnych danych.

- Żadne, podkreślam – ŻADNE – instrukcje obsługi nowego sytemu, w tym wyjaśnienia różnic względem poprzednie wersji systemu (co także było przyczyną zgłoszeń) oraz ewentualne obejścia rekomendowane przez MC nie zawierały żadnych rekomendacji wprowadzania fikcyjnych danych. Byłoby to niezgodne z prawem. Jeśli więc dotarły do Państwa takie informację lub tak zostały zinterpretowane, z całą stanowczością podkreślam, że mamy do czynienia z nieporozumieniem – podaje.

Podwyższona pracochłonność

Anna Streżyńska ubolewa ponadto nad informacją o podwyższonej pracochłonności realizacji procesów w okresie stabilizacji systemu. - Z pewnością będziemy dążyć do tego, by usprawnić procesy. Pragnę przy tym wyrazić uznanie dla osób, które swoim zaangażowanie starali się zapewnić właściwy poziom obsługi klientów. Obecnie obserwowany wolumen spraw załatwianych zgodnie z podstawowymi procedurami pozwala wnioskować, że wspomniane problemy ustępują.

Minister zauważa też, że dotychczasowy czas realizacji poszczególnych procesów wynikał w bardzo dużym stopniu z wysokiej jakości pracy operatorów i ich wieloletniej znajomości dotychczasowej aplikacji, która pozwalał wiele działań wykonywać niemalże automatycznie. W jej ocenie ten sam efekt powinien stopniowo zostać osiągnięty również w nowym rozwiązaniu.

Obejścia

Minister przyznaje, że pierwszy tydzień pracy wiązał się w wielu lokalizacjach z problemami zarówno funkcjonalnymi, które na bieżąco były rozwiązywane jak i sprawami jednostkowymi, gdzie dane pojazd, firm, osób figurujących przy pojazdach okazywały się na tyle problematyczne, że konieczne było wprowadzenie również obejść. Jednak jej zdaniem każdorazowo decyzja o zastosowaniu obejścia poprzedzona była analizą skutków jego wykorzystania. W związku ze zgłoszoną wątpliwością, co do jakości i formalnej poprawności zastosowanych obejść ponownie zweryfikujemy dopuszczalność wskazanych zaleceń – zapowiada szefowa MC.

- Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie włączyło się we wsparcie operatorów starostw w sposobie obsługi aplikacji SI Pojazd i pomimo, że jego dostawca jest poza nadzorem MC/COI staramy się zapewnić pomoc na bardzo wielu płaszczyznach. W szczególności MC zdecydowało się na zapewnienie asysty chociaż w największych lokalizacjach. Nasi pracownicy wciąż wspierają pracę kilku urzędów, diagnozując ewentualne problemy, sprawdzając skuteczność procesu stabilizacji i analizując ewentualne rozwiązania, które pozwolą zrealizować nasz wspólny cel – skuteczne obsłużenie obywatela – dodaje.

- Mamy nadzieję, że na dziś nie występują już problemy z dostępnością serwis desku zapewnianego przez niezależnego dostawcę aplikacji SI Pojazd i stopniowo w ramach stabilizacji rozwiązania docelowe wsparcie dla użytkowników będzie gwarantowało efektywną pomoc – wynika z odpowiedzi.

Anna Strażyńska podkreśla, że program CEPiK 2.0 to jeden z najważniejszych i największych projektów IT w historii polskiej administracji. - Zdaję sobie sprawę, że samorządy powiatowe napotkały w związku z wdrożeniem nowej CEP trudności operacyjne. Pragnę jednak podkreślić, że mając świadomość występujących utrudnień, skierowaliśmy do prac w zakresie stabilizacji systemu oraz wsparcia użytkowników końcowych skierowaliśmy wszelkie dostępne zasoby, w tym także do kontaktu z klientami. Bardzo dziękujemy za życzliwość i pełną gotowość do współpracy ze strony starostw- kontynuuje.

Zgodnie z harmonogramem

Minister odnosi się także do zarzutów ZPP mówiących o tym, że system CEPiK 2.0 nie był gotowy do wdrożenia: Przeprowadzenie wdrożenia CEPiK 2.0 było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu przedstawicieli starostw oraz Związku Powiatów Polskich. Oczywiście zgłaszane przez przedstawiciela ZPP uwagi były analizowane, jednak podejmując ostateczną decyzję o gotowości do wdrożenia, uwzględniliśmy zadeklarowane wcześniej mierniki jakościowe. Zakończone z pozytywnym efektem testy integracyjne, osiągniecie mierników jakości migracji ponad 98%, brak błędów blokujących i krytycznych, wydajność na poziomie ponad 1000 operacji na sekundę to elementy, które pozwoliły podjąć decyzję o wdrożeniu. Oczywiście brak możliwości w ramach testów sprawdzenia każdego zestawu danych na których od uruchomienia pracują na bieżąco wszystkie starostwa i inni interesariusze to ryzyko, z którym wspólnie się liczyliśmy. Postaramy się efektywnie skorzystać z doświadczeń tego wdrożenia i jeszcze z większym wsparciem zrealizować przyszłe prace związane z CEPiK 2.0.

Termin wdrożenia wynikał z harmonogramu Programu CEPiK 2.0 z uwzględnieniem drobnych korekt wynikających z zaawansowania prac i otoczenia legislacyjnego a jego opóźnianie rodziłoby nieuzasadnione podwyższenie ryzyka i tak wysokich już kosztów całego przedsięwzięcia.

Niedz., 17 Gr. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska