Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odrzucenie oferty w PZP z uzasadnieniem faktycznym i prawnym

Odrzucenie oferty w PZP z uzasadnieniem faktycznym i prawnym fotolia.pl

Czynność odrzucenia oferty wymaga, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp, wskazania powodów odrzucenia oferty z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. W decyzji o odrzuceniu oferty zamawiający wskazał na niespójność w złożonych dokumentach (z kontekstu wynika, że w kosztorysie uproszczonym i szczegółowym), a ponadto odbieganie ceny materiałów, zwłaszcza kruszyw od średnich cen S. Pozostały okoliczności faktyczne przedstawione przez zamawiającego są stwierdzeniami o nieczytelności i niemożności weryfikacji ceny bez wskazania, na czym te braki polegały.

Niewątpliwie nie chodziło o nieczytelność w sensie powszechnie rozumianym jako niemożliwość odczytania znaków graficznych. Natomiast brak jest wskazania, jakie informacje były niezrozumiałe, niejasne czy nieczytelne. W odniesieniu do jedynego konkretnego zarzutu zamawiającego w zakresie zaniżonej wyceny materiałów, w szczególności kruszywa, postępowanie dowodowe wykazało realność wyceny tego elementu, co potwierdziło także stanowisko zamawiającego i przystępującego.

W związku z powyższym, wobec uogólnionego uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty, nieuzasadnione jest zarzucanie odwołującemu, że toku postępowania odwoławczego przedstawia dowody związane ze stanowiskiem zamawiającego przedstawionym w decyzji.

W takim stanie postępowania uznano, że odrzucenie oferty odwołującego było niezasadne z uwagi na ustalone okoliczności zarówno faktyczne jak i prawne.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 sierpnia 2017 r. (KIO 1494/17)

Sob., 4 Lst. 2017 0 Komentarzy
Marcin Maksymiuk
Redaktor Marcin Maksymiuk