Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl

Po wakacyjnej przerwie parlament wraca do pracy. Z mocnym akcentem spraw, które w większym lub mniejszym zakresie dotyczyć będą samorządu terytorialnego. Najbliższe posiedzenie Sejmu wyznaczono od wtorku do piątku (12-15 września). Posiedzenie Senatu odbędzie się w kolejnym tygodniu w dniach 21-22 września. W porządku posiedzenia plenarnego posłów znalazło się sprawozdanie komisji administracji oraz komisji samorządu terytorialnego o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. Kończy on długą batalię posłów o likwidację w urzędach administracji samorządowej stanowisk doradcy i asystenta. Nowelizacja zostanie najprawdopodobniej przyjęta.

12 września

Najwyższa Izba Kontroli przedstawi we wtorek posłom komisji samorządu terytorialnego informację z kontroli „Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową”. Raport NIK pochodzi z września ubiegłego roku, dotyczy kontroli przeprowadzonej w roku 2015 i był już przez nas opisywany. Kontrola skupiała się na zadłużaniu JST w tzw. parabankach. Raport można przypomnieć sobie sięgając tutaj.

Komisja polityki społecznej i rodziny przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (druk nr 1783, tutaj). Wprowadza on możliwość zwolnienia członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Przy czym decyzja o tym ma (może) być podejmowana z uwzględnieniem sytuacji finansowej gminy.

Komisje cyfryzacji oraz infrastruktury przyjęły do pierwszego czytania rządowy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym (druk nr 1740, tutaj). Ma on na celu przyspieszenie wejścia w życie przepisów regulujących funkcjonowanie systemu centralnej ewidencji kierowców. Z kolei w środę wznowi prace podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym (druk nr 1543), którego istotą jest wprowadzenie przepisów umożliwiających tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów firm zajmujących się sprzedażą pojazdów testowych.

13 września

W środę posłowie z dwóch połączonych komisji, ds. kontroli państwowej oraz samorządu terytorialnego, dyskutować będą nad sprawozdaniem z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. Ze sprawozdaniem tym można zapoznać się tutaj. Gorącą dyskusję na wtorkowym posiedzeniu komisji samorządu terytorialnego może wywołać rozpatrzenie informacji MSWiA na temat utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 1 czerwca br. Trybunał stwierdził niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2015. „Rada Ministrów, pozbawiając mocy obowiązującej rozporządzenia o utworzeniu gmin Szczawa i Grabówka, nie dochowała trybu wydania rozporządzenia uchylającego, gdyż nie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego, których rozporządzenie to dotyczyło” stwierdzili sędziowie. Z komunikatem TK można zapoznać się tutaj.

Komisja Ochrony Środowiska rozpatrzy uchwałę Senatu w sprawie uchwalonej nowelizacji Prawa ochrony środowiska (druk nr 1737). Mówiąc w skrócie dotyczy ona wprowadzenia możliwości powołania i odwołania przez wojewodę członka zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z kolei przedstawiciele dwóch resortów – rozwoju oraz infrastruktury – przedstawią posłom z podkomisji ds. wykorzystania środków pochodzących z UE komisji ds. Unii Europejskiej informację na temat możliwości finansowania nowych projektów infrastrukturalnych z funduszy unijnych poza przyznanymi w ramach polityki spójności.

14 września

W czwartek komisja polityki społecznej kontynuować będzie prace nad rządowym projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713, tutaj). A posłowie z komisji edukacji oraz komisji infrastruktury wysłuchają informacji MEN na temat zmian w kształceniu zawodowym.

Źródło: sejm.gov.pl, senat.gov.pl

Pt., 8 Wrz. 2017 0 Komentarzy
Jarosław Komża
Redaktor Jarosław Komża